ter ondersteuning van wereld knuffel je kind dag

20 juli – Wereld Knuffel je Kind Dag | Hoveniersmaandag | Maanwandeling Dag | Cake Dag | Schaakdag | Roze Maandag

Wereld Knuffel je Kind Dag

In 2008 werd de eerste Wereld Knuffel je Kind dag (Global Hug Your Kids Day) georganiseerd op initiatief van Michelle Nichols. Van 2008 tot en met 2012 is zij fulltime bezig geweest met de organisatie van deze dag. Michelle heet trouwens geen Michelle meer. Om religieuze redenen veranderde zij in 2014 haar naam in Grace.

Het doel van Wereld Knuffel je Kind Dag (jaarlijks op de 3e maandag van juli) is ons er aan te herinneren dat door het geven van een knuffel jij als ouder je kind laat zien dat je van ze houdt. De reden om deze dag in het leven te roepen is een trieste reden. Zij kwam op het idee voor Knuffel je Kind dag een dag nadat haar 8 ½ jarige zoontje aan hersenkanker was overleden. Als je geen kinderen hebt knuffel dan je dierbaren. Zeg, wie ga jij knuffelen vandaag?

Hoveniersmaandag

Op de derde maandag van juli vierde men vroeger in Utrecht Hoveniersmaandag. Traditioneel was deze maandag de dag waarop de meiden en knechten die op de tuinderijen werkten hun jaarloon ontvingen en het was de eerste dag van de Utrechtse jaarmarkt met kermis. De meiden en knechten trokken met hun jaarloon op zak massaal naar de kermis en leefde zich eens goed uit, oftewel ze aten zich helemaal rond en gingen naar hartlust lopen hoeren en snoeren.

Beschavingsoffensief 19de eeuw

Eind negentiende eeuw kwam de burgerlijke elite tot de conclusie dat de kermis onzedelijk en onbeschaafd was, en drong er op aan om de kermissen te verbieden. Ook in Utrecht werd het stadsbestuur bestookt met petities om de oude jaarmarkt met kermis af te schaffen. Uiteindelijk ging burgemeester Reiger zelf maar eens kijken en hij vond het allemaal nog al meevallen, dus de kermis werd in Utrecht niet verboden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kermis tijdelijk opgeschort. Uiteindelijk gaat de oude roemruchte Utrechtse kermis in 1919 officieel voor de bijl.

Maanwandeling Dag

De Maanwandeling Dag (Moonwalk Day) is in 1971 door de toenmalige president Nixon (VS) in het leven geroepen ter herinnering aan de eerste maanlanding in 1969. Als de dag van gister kan ik me de landing en de eerste stappen van een mens op de maan herinneren. Het was 20 juli 1969 en Apollo 11 landde om 20:17:39 UTC op de maan. Na enkele uren wachten, en voorbereidingen treffen, klom Neil Armstrong uit de Appolo 11 en zette om 2:56 UTC (21 juli) de eerste stappen op de maan. Armstrong sprak de volgende legendarische woorden uit: “One small stepp for a man, one giant leap for mankind”, en plaatste vervolgens de Amerikaanse vlag met 50 sterren op de maan.

In mijn herinnering zat ik samen met mijn ouders aan de buis gekluisterd om de eerste maanlanding live te volgen. Ik kan me echter niet voorstellen dat ik als 6-jarig meisje midden in de nacht de eerste stappen op de maan live aan het volgen was. Het zal wel een herhaling zijn geweest.

Internationale Cake Dag

Sinds de allereerste Internationale Cake Dag (2011) heeft Rusland deze dag omarmt. In Russische steden worden naast amusement en culturele evenementen liefdadigheidsevenementen en veilingen georganiseerd. En de opbrengst daarvan gaat naar weeshuizen en gezinnen met lage inkomens. En met hulp van vrijwilligers wordt deze feestdag ook gevierd in Russische kinderziekenhuizen.

International Cake Day heeft elk jaar als motto I Cake You. Daarmee wordt bedoeld: “Ik kom naar je toe met een (zelfgebakken) cake”. De cake staat symbool voor vriendschap, vrede en wederzijds begrip tussen landen en naties.

1e Internationale Schaakdag

Dit jaar wordt het de eerste keer dat de VN Internationale Schaakdag (sinds 1924) onder haar vleugels neemt. In 2019 werd besloten om 20 juli tot International Chess Day te bombarderen. Omdat men erkent dat schaken kan helpen bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de SDG’s.

Hoe dan? Ze hebben bedacht dat het schaakspel kansen biedt bij het versterken van het onderwijs, het bevorderen van de empowerment van vrouwen en meisjes, de wereldwijde samenwerking en de cultuur van vrede door middel van schaken als een betaalbare en inclusieve activiteit. Maar laten we eerlijk zijn, de VN sleept overal de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling bij. Toch knap hoe je dat voor elkaar krijgt.

Door COVID-19 afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht