afbeelding versterkt 4e zondag van de advent

20 december – 4e zondag van de Advent | Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

4e zondag van de Advent

Vandaag is het de 4e zondag van de Advent. Nog slechts een paar dagen wachten en we vieren de geboorte van Christus. Op de 4e zondag van de Advent steekt men tijdens de eucharistieviering de vierde en laatste kaars in de Adventskrans aan. Minder bekend is dat tijdens de adventstijd de wederkomst van Christus wordt verwacht. Vanwege de lockdown bieden kerken online kerkdiensten aan. Heel goed initiatief. Biedt de niet-gelovige een kans om eens vanuit huis kennis te maken met de viering van de laatste zondag van de Advent.

Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

Wat moet ik me voorstellen bij menselijke solidariteit? Je kunt het ingewikkeld uitleggen of makkelijk. Ik kies voor de makkelijke uitleg. Menselijke solidariteit is de mogelijk om een verbondenheid te voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij elkaar hoort, kortom saamhorigheid. Het gaat niet over anderen op de kast jagen door weinig tot géén rekening te houden met hun gevoelens en hun behoefte aan respect. De basis voor solidariteit is volgens mij anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; niet vooringenomen zijn of te snel (ver) oordelen. Op de website van de VN staat het iets anders verwoord.

Internationale dag voor menselijke solidariteit is:
  • een dag om onze eenheid in diversiteit te vieren
  • dit is een dag om regeringen eraan te herinneren hun verplichtingen in het kader van internationale overeenkomsten na te komen
  • een dag om het publiek bewust te maken van het belang van solidariteit
  • dit is een dag om het debat aan te moedigen over manieren om solidariteit te bevorderen voor het bereiken van de SDG’s, waaronder armoedebestrijding
  • een dag vol actie om nieuwe initiatieven voor armoedebestrijding te promoten

Millenniumverklaring van de Verenigde Naties

Solidariteit wordt in de Millenniumverklaring geïdentificeerd als een van de fundamentele waarden van de internationale betrekkingen in de 21ste eeuw. Een samenleving waarin degenen die het minder goed hebben, hulp verdienen van degenen die het beter hebben. In de context van globalisering en de uitdaging van toenemende ongelijkheid is versterking van de internationale solidariteit dan ook onontbeerlijk. Daarom riep de Algemene Vergadering van de VN 20 december uit tot Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit.

Wereldwijde uitdagingen moeten worden beheerd op een manier die de kosten en lasten eerlijk verdelen in overeenstemming met de basisprincipes van billijkheid en sociale rechtvaardigheid. Degenen die lijden of die het minst profiteren, verdienen hulp van degenen die het meest profiteren.”

Wereld Solidariteitsfonds

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 20 december 2002 het Wereld Solidariteitsfonds (World Solidarity Fund) opgericht. Initiatieven zoals het Wereld Solidariteitsfonds en het uitroepen van de International Human Solidarity Day zijn wapens in de strijd tegen armoede.

Het World Solidarity Fund regelt de aanvragen van ontwikkelingslanden, maatschappelijke en particuliere organisaties en individuele burgers voor de financiering van projecten op het gebied van armoedebestrijding en het bevorderen van de menselijke en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Zine El Abidine Ben Ali

Het Wereld Solidariteitsfonds is gemodelleerd naar het Tunesische Nationale Solidariteitsfonds (Fonds de Solidarité nationale 26/26), dat in december 1992 door president Zine El Abidine Ben Ali werd opgericht. Het Tunesische fonds verbeterde de levensomstandigheden en de economische groei. Door het fonds werd de armoede in een paar jaar tijd teruggebracht naar vier procent.

Deel dit bericht