afbeelding versterkt Dag van de Coöperaties

2 juli – Internationale Dag van de Coöperaties | Nederlandse Coeliakie Dag | Dag van het Aangespannen Paard | Nationale Autowasdag | Wereld UFO Dag | Dag van de Vlag (Curaçao) | Wereld Sportjournalisten Dag | Free Hugs Day | Internationale Kersenpitspugen Dag | Wereld Watersporten Weekend

Internationale Dag van de Coöperaties

De viering van dit jaar is een unieke, het is namelijk de 100e Internationale Dag van de Coöperaties. Tevens de 28e officieel door de Verenigde Naties erkende Internationale Dag van Coöperaties. En tien jaar na het Internationale Jaar van de Coöperaties van de VN. In dat internationale jaar werd de unieke bijdrage die coöperaties leveren aan het verbeteren van de wereld getoond. De slogan van Coops Day 2022, “Coöperaties bouwen aan een betere wereld“, sluit aan bij het thema van het Internationale Jaar in 2012.

Waarom dienen we zo blij te zijn met coöperaties?

Zal het je uitleggen. Doordat coöperaties over de hele wereldwijd actief zijn, zijn ze beter bestand tegen crisissen. En wat zeker meetelt is dat ze in veel verschillende economische sectoren acteren. Daar houdt het niet mee op: ze bevorderen de economische participatie, bestrijden de aantasting van het milieu en de klimaatverandering en genereren goede banen. Ze dragen bij aan voedselzekerheid, houden financieel kapitaal binnen lokale gemeenschappen, bouwen ethische waardeketen op en dragen, door de materiële omstandigheden en veiligheid van mensen te verbeteren, bij aan positieve vrede. Dat is een hele mond vol.

Maar wat wordt bedoeld met positieve vrede?

Daar moet ik aandenken als ik het zie staan. Is het niet altijd positief dat er vrede is? Natuurlijk wel maar er zijn verschillende vormen van vrede. Wist ik niet maar als je het internet een beetje afstruint kom je het antwoord tegen. Laten we positief beginnen. Positieve vrede betekent gelijkheid: economische, politieke en culturele samenwerking voor wederzijds en gelijk voordeel. Daar lijn recht tegenover staat: negatieve vrede. Dat is een vorm vrede waarbij oorlog afwezig is maar waarin men zich steeds gereed houdt om die te kunnen voeren. Er zijn vast nog meer vormen van vrede te bedenke: persoonlijke vrede, innerlijke vrede maar bijvoorbeeld ook vrede met God.

De coöperatieve beweging

Coöperaties zijn erkend als verenigingen en ondernemingen waarmee burgers hun leven effectief kunnen verbeteren. En tegelijkertijd bijdragen aan economische, sociale, culturele en politieke vooruitgang van land. De coöperatieve beweging is ook erkend als een duidelijke en belangrijke stakeholder (belanghebbende) in zowel nationale als internationale aangelegenheden. Het open lidmaatschapsmodel van coöperaties biedt toegang tot het creëren van rijkdom en het elimineren van armoede.

Dit vloeit voort uit het coöperatieve principe van economische participatie van de leden: “Leden dragen op billijke wijze bij aan, en controleren democratisch, het kapitaal van hun coöperatie.” Omdat coöperaties mensgericht zijn en niet kapitaalgericht, bestendigen of versnellen ze de kapitaalconcentratie niet en verdelen ze rijkdom op een eerlijkere manier.

Ik hoop dat Nationale Autowasdag een succes wordt. Doe je mee?

Deel dit bericht