19 april – Dag Tegen Pesten | Dag van de Gezonde Schoolkantine | Dag van de Ingenieur

Landelijke Dag Tegen Pesten

Pesten is een groot maatschappelijk probleem. De kinderen (of volwassenen) die het meeste gevaar lopen om gepest te worden zijn vaak net iets anders dan andere, ze kunnen niet in het hokje “alledaags” gestopt worden. Zie je er iets anders uit dan ben je al snel het middelpunt van pesterijen. Maar pesten komt niet alleen op scholen voor ook op het werk of bij (sport)verenigingen, zelfs tot in het bejaardenhuis toe. Wist je dat op scholen 1:10 leerlingen wordt gepest, op het werk 1:8 en in het bejaardentehuis 1:5?

Wanneer plagen (cyber)pesten wordt

Wist je dat cyberpesten het meeste voorkomt bij jongeren tussen de 10 en 14 jaar oud? En dat meisjes vaker slachtoffer worden van cyberpesten dan jongens? Enkele bekende vormen van structureel pestgedrag zijn:

  • buitensluiten en doodzwijgen
  • roddelen of publiekelijke voor schut zetten
  • fysieke en verbale intimidatie, mishandeling, happy slapping
  • afpersing
  • beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van eigendommen
  • voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen

Pesten drijft het slachtoffer tot wanhoop, hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en krijgt daardoor een negatief zelfbeeld. Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere uitweg ziet dan zelfmoord te plegen. En daar zien we genoeg voorbeelden van. Stop pesten nu!

Dag van de Gezonde Schoolkantine

Iedere derde dinsdag in april is de Dag van de de Gezonde Schoolkantine. Op de dag is er gelegenheid voor schoolbesturen om samen met ouders en leerlingen te discussiëren over wat er bij hun op school goed gaat of wellicht beter kan. De verantwoordelijkheid voor gezonde(re) voeding ligt ook bij de scholen (cateraars), de ouders en de kinderen. Als ouders en leerlingen bij het proces worden betrokken zal er heus geen opstand uitbreken als de vette hap uit de schoolkantine verdwijnt.

Hoe gezond is de schoolkantine?

In 2009 diende Kees Vendrik van GroenLinks een motie in voor gezondere schoolkantines. De Tweede Kamer nam in 2009 de Motie Vendrik aan en ging het programma financieren. Het doel was dat in 2015 alle schoolkantines 100% gezond zouden zijn. Dat werd helaas niet gehaald.

Momenteel is de Motie Wolbert van kracht, die heeft als doel 100% gezonde schoolkantines in 2017. Het Voedingscentrum heeft weer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om scholen te helpen hun kantines gezonder te maken en zo gezond kiezen gemakkelijker te maken. In 2016 konden scholen zelf nog kiezen welke richtlijnen ze wilden hanteren. Dit jaar gebruikt het Voedingscentrum alleen nog de nieuwe richtlijnen: Richtlijnen Gezondere Kantines.

Dag van de Ingenieur

De organisator, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), wil met de Dag van de Ingenieur laten zien hoe belangrijk ingenieurs zijn voor de maatschappij. Het zijn namelijk meer dan alleen maar bruggenbouwers; hij of zij lost technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op .

Verder wordt vandaag de Prins Friso Ingenieursprijs uitgereikt aan de Ingenieur van het Jaar en ontvangt  Nobelprijswinnaar Ben Feringa de KIVI Academic Society Award. “Vanwege het grote belang van zijn onderzoek en de aansprekende wijze waarop hij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij.”

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.