afbeelding versterkt ontvrienden dag

17 november – Nationale Ontvrienden Dag | Wereld Prematuren Dag | Internationale Dag van de Student | Werelddag voor Navelstrengbloed | Dag en Week van het Therapiedier (BE) | Europese Week van de Brandveiligheid

Nationale Ontvrienden Dag

Ben jij zo’n type die “online vrienden” net zo gemakkelijk verzameld als A&H zegeltjes? Heb je jezelf weleens afgevraagd hoeveel van die “online echte vrienden” er klaar staan om jou te helpen, te steunen of te troosten wanneer je ze écht nodig hebt? Daar is de Nationale Ontvrienden Dag (Unfriend Day) voor in het leven geroepen. In plaats van berichten van mensen te verbergen op je tijdlijn kun je ze net zo goed “ontvrienden”.

Wie ga jij allemaal ontvrienden vandaag?

Wat dacht je van die “vrienden” die je niet meer volgt? Ontvrienden! De vrienden die geen vrienden meer zijn maar die je niet durft te verwijderen uit je vriendenlijst? Ontvrienden! Al die vage kennissen wiens vriendschapsverzoek je ooit eens geaccepteerd hebt en nu eigenlijk niet meer goed weet waarom? Ontvrienden! Dan hebben we nog de categorie de vriend van die vriend van die vriend? Ontvrienden! Zo, dat ruimt lekker op.

Wereld Prematuren Dag

Wereld Prematuren Dag is een van de belangrijkste dagen in het jaar om mensen bewust te maken welke uitdagingen te vroeg geboren kinderen kunnen geven. Meer aandacht zal hopelijk leiden tot meer onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte en aan de verbetering van de zorg voor deze kindjes. De dag werd in 2008 in het leven geroepen door EFCNI en samenwerkende Europese moederorganisaties. De internationale medeoprichters LittleBigSouls (Afrika), March of Dimes (VS) en National Premmie Foundation (Australië) namen deel aan de festiviteiten en maakten van World Prematurity Day een intercontinentale beweging.

Paars is de kleur van Prematuren Dag!

Wereldwijd worden (overheid)gebouwen met paars licht verlicht. Mensen die deze dag een warm toe dragen worden gevraagd vandaag een paars kledingstuk aan te doen.

Wat zijn de gevolgen op latere leeftijd voor een te vroeg geboren kindje?

Wanneer een baby wordt geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken dan is er sprake van een te vroeg geboren kindje. Extreem te vroeg geboren kan ook: dan wordt de baby geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken.

  • veel prematuren blijven klein van gestalte
  • onhandigheid (moteriek)
  • concentratiestoornis
  • prikkelverwerkingsstoornis
  • kans op ADHD / ADD is hoger
  • ze lopen ook iets meer risico op autisme spectrum stoornissen (ASS)
  • ze kunnen temperamentvol zijn: ze zijn snel geprikkeld, druk, onrustig en heftig in hun emoties
  • prematuren zijn vechtertjes.

Internationale Dag van de Student

De Internationale Dag van de Student kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, om precies te zijn in het jaar 1939. In maart van datzelfde jaar waren de Duitsers Tsjecho-Slowakije binnen gevallen en hebben uiteindelijk het land bezet tot aan de bevrijding in 1945 door de Amerikanen en Russen.

Wie was Jan Opletal?

Op 28 oktober 1939 (sinds 1918 de Onafhankelijkheidsdag van de Tsjechoslowaakse Republiek) waren er anti-nazi-demonstraties en rellen in Praag. Ook Jan Opletal, student aan de Medische Faculteit van de Charles Univerity in Praag, was daarbij aanwezig. De demonstraties werden door de Duitse bezetter met dusdanig veel geweld uit elkaar geslagen dat Jan Opletal op 11 november aan zijn verwonding overleed.

Zijn begrafenis op 15 november werd bijgewoond door enkele duizenden studenten. Deze samenkomst ontaarden in weer een grote anti-nazi-demonstratie. De Reichsprotektor Konstantin von Neurath van Bohemen en Moravië (zo noemde de bezetter Tsjecho-Slowakije) greep naar aanleiding hiervan keihard in.

Studenten en professoren worden geëxecuteerd

Op 17 november 1939 worden alle Tsjechische universiteiten en hogescholen gesloten. Meer dan 1.200 studenten worden gearresteerd en naar concentratiekampen (voornamelijk concentratiekamp Sachsenhausen) gestuurd. Negen studenten en professoren worden zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Dit was het einde van de anti-nazi-demonstratie van de studenten in Praag. De uit veel vluchtelingen bestaande International Students’ Council te Londen heeft in samenspraak met de geallieerden in 1941 ervoor gezorgd dat uit eerbetoon jaarlijks op 17 november de tragedie van Praag wordt herdacht.

Fluwelen Revolutie

De datum kreeg een nog grotere betekenis toen op 17 november 1989 in Praag meer dan 15.000 Tsjechische studenten zich verzamelden voor een vreedzame herdenkingsdag voor Jan Opletal. Ook een dag waarop de studenten hun ongenoegen gingen uiten over het bewind van de Communistische Partij. Net zoals 50 jaar daarvoor werd deze demonstratie met veel geweld uit elkaar geslagen. Deze gebeurtenissen markeren het begin van de Fluwelen Revolutie in Tsjecho-Slowakije, de eerste stap op weg naar een democratie.

Deze topics hebben een andere invulling door covid-19 gekregen

Deel dit bericht