17 maart – Nationale Dag van de Leerplicht

Over de Dag van de Leerplicht

Al weer voor de twaalfde keer vieren we de Dag van de Leerplicht. We staan vandaag stil bij het landelijke schoolverzuim en het belang van het behalen van een diploma of startkwalificatie.

Het landelijke thema van dit jaar is: (voor)Recht op onderwijs.

Het recht op onderwijs is een groot goed, ook al zien de kinderen dat niet altijd allemaal zo.
Laat ik er dit over zeggen: je boft dat je in een land woont waar je naar school kán. Er zijn genoeg landen in de wereld waar dit niet de normaalste zaak is, zeker niet voor meisjes. Vergeet niet dat zonder toegang tot goed onderwijs je kansen op een goede baan en dito leven nihil zijn.

Wist je dat?

  • van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgen 250 miljoen nog steeds geen onderwijs óf onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven.
  • ruim 58 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar basisschool kunnen
  • van die 58 miljoen kinderen die niet naar school gaan woont bijna de helft in gebieden die getroffen zijn door oorlog, conflict of een natuurramp.

Leerplicht en kwalificatieplicht

In Nederland zijn kinderen vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden leerplichtig. Heb je in die periode een havo-, vwo-, of MBO-2 (of hoger) diploma behaald, de zogenaamde startkwalificatie, dan mag je van school. Zo niet dan val je van je 16e tot je 18e jaar onder de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wil de overheid bereiken dat je school afmaakt en een diploma behaald. Want met een diploma op zak verhoog je jou kansen op de arbeidsmarkt.

Gingen kinderen naar school in de 19de eeuw?

Tot aan het jaar 1874 was het de normaalste zaak dat kinderen moesten gaan werken in fabrieken of op het platteland, soms al vanaf hun vijfde jaar. Dat had verschillende oorzaken:

  • Armoede
  • Oude tradities
  • Kinderen zijn goedkope arbeidskrachten

Kinderwetje van Van Houten

In 1874 was het de liberale politicus Samuel van Houten die een wetsvoorstel indiende die kinderarbeid moest verbieden. Het ingediende wetsvoorstel, die kinderen tot aan twaalfde jaar verbood om in fabrieken te werken, heette voluit: “De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen”. Deze wet staat beter bekend als “het Kinderwetje van Van Houten”. Helaas gold de wet alleen voor fabrieksarbeid, kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan.

Het heeft tot aan 1900 geduurd voordat de leerplichtwet daadwerkelijk werd aangenomen. En dan nog omdat een tegenstander van de wet, de heer Francis David Schimmelpenninck van zijn paard viel en daardoor de stemming miste. Pas op 1 januari 1901 ging de eerste leerplichtwet in Nederland daadwerkelijk van kracht.

Wees bewust dat het een recht maar ook een voorrecht is dat je toegang hebt tot goed onderwijs!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.