afbeelding versterkt Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid

17 juli – Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid | Wereld Emoji Dag | Nationale Herdenking MH17

Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid

Jaarlijks herdenken we op 17 juli de historische goedkeuring (1998) van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Rome Statute of the International Criminal Court ). Deze dag wordt ook wel Werelddag van Internationale Strafrechtspraak of Internationale Dag van de Gerechtigheid. Waarom is deze dag in het leven geroepen? Op Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid staat men stil bij het belang van het bestrijden van straffeloosheid en het brengen van gerechtigheid voor de slachtoffers van de ernstigste misdaden: genocide (volkerenmoord), misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdrijven, agressieve misdaad en misdrijven die de vrede, veiligheid en welzijn van de wereld bedreigen.

Hier zijn enkele citaten over het belang van gerechtigheid:

  1. De doden kunnen niet schreeuwen om gerechtigheid. Het is een plicht van de levenden om dat voor hen te doen. ~ Lois McMaster Bujold
  2. Gerechtigheid vertraagd is gerechtigheid geweigerd. ~ William E. Gladstone
  3. Er kan echt geen vrede zijn zonder gerechtigheid. Er kan geen gerechtigheid zijn zonder waarheid. En er kan geen waarheid zijn, tenzij iemand opstaat om je de waarheid te vertellen. ~ Louis Farrakhan

Betekenis Day of International Criminal Justice

Day of International Criminal Justice  wordt gevierd om mensen bewust te maken van de noodzaak van gerechtigheid voor degenen die onrecht zijn aangedaan. Het belicht ook belangrijke serieuze problemen. Het helpt mensen ook moed te krijgen om zich uit te spreken over misdaden die hen zijn aangedaan en het waarschuwt daders voor de gevolgen die ze zullen ondervinden als ze misdaden plegen. Deze dag wordt gevierd als de oprichtingsdag van het Internationaal Strafhof. Deze dag vertelt dat hoe verschillend we ook van elkaar zijn, als het gaat om gerechtigheid, de hele wereld één wordt.

Thema Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid 2022?

Het thema van Werelddag voor Internationale Rechtvaardigheid 2022 is Achieving Social Justice through Formele Employment. Vertaald naar het Nederlands kom je uit bij: het bereiken van sociale rechtvaardigheid door middel van formele werkgelegenheid. Of je nu werkt in de informele of formele economie, dat is een wereld van verschil. Maar wat is het verschil tussen beiden? De formele sector is het deel van de economie waarvan het verdiende geld doorgegeven wordt aan de belasting. Dit telt mee in het bnp. De informele sector is het tegenovergestelde hiervan. Onder informele economie (verborgen economie) verstaat men de wettelijke en onwettelijke economische activiteiten die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komen. Dan moet je denken aan werk dat mensen thuis uitvoeren, flessendragen, onbetaald vrijwilligerswerk of het werk in het zwarte circuit.

Ongeveer 60 procent van de werkende wereldbevolking verdient zijn levensonderhoud in de informele economie. Deze mensen missen vaak sociale bescherming en werknemers gerelateerde voordelen. Het begrijpen waarom een crimineel doet wat hij doet is best een ingewikkeld. Er is voldoende bewijs dat gebrek aan toegang tot een fatsoenlijke levensstijl en opgroeien in een gewelddadige of minder bekwame gemeenschap een grote factor kan spelen. De viering van Werelddag voor Internationale Justitie bespreekt en ontleedt de psychologie erachter en probeert mensen te begrijpen en te onderwijzen over verschillende hervormingen van het rechtssysteem die ons kunnen helpen de wereld een veel betere en veiligere plek te maken.

Nog 2 items worden genoemd. Een herdenking en een “dag van”.

Deel dit bericht