afbeelding versterkt wereldslangendag

16 juli – Wereldslangendag | Nationale Festivalcrew-dag

Wereldslangendag

Wereldslangendag (World Snake Day) bied je de kans om slangen in de spotlights te zetten. En is een kans om meer begrip voor deze dieren te creëren. Hoewel slangen worden bedreigd door veel van dezelfde problemen die alle dieren in het wild treffen (verlies van leefgebied, klimaatverandering en ziekte), kan een negatieve houding ten opzichte van slangen de grootste belemmering vormen voor hun behoud. De initiator van Wereldslangendag, Advocates for Snake Preservation, vraagt aan iedereen om positieve verhalen over slangen te delen.

Niet iedereen vindt slangen namelijk leuk en sinds dat ene kleine voorvalletje met Eva hebben slangen een niet al te beste reputatie. Dat mensen soms bang zijn voor een dier dat ze gemakkelijk kan doden is niet zo heel vreemd. Wordt het echter een niet meer normale angst voor slangen of slangachtige dieren dan heb je last van ofidiofobie ofwel slangenfobie. Wereld Slangendag is de uitgelezen dag om informatie over slangen te delen, want onwetendheid is vaak de oorzaak dat mensen angstig zijn.

Dé vraag op Wereldslangendag: zijn adders territoriaal?

Het is vrij zeldzaam om een slangengevecht te zien. Waarom? In tegenstelling tot de meeste roofdieren zijn adders niet territoriaal, alleen mannetjes vechten en alleen maar om even intiem te zijn met de vrouwtjes. Adders hoeven niet zo vaak te eten als endotherme (warmbloedige) roofdieren die zich voeden met prooien van vergelijkbare grootte; ze kunnen weken of zelfs maanden zonder voedsel, terwijl veel vogels en zoogdieren dagelijks eten. Als de prooi niet beperkend is, waarom zou je dan energie verspillen door erover te vechten?

Adders gebruiken chemosensorische signalen om jachtlocaties te selecteren en bij voorkeur locaties te kiezen waar soortgenoten (andere leden van hun soort) succesvol zijn geweest. Het is echter mogelijk dat verschillende addersoorten dezelfde jachtgebieden gebruiken, dus de aanwezigheid van andere addersoorten kan ook de effectiviteit van de jacht vergroten. Wist je dat adders een grotere impact hebben op prooien dan roofdieren van vogels of zoogdieren? Misschien kan dit de gedachte veranderen van degenen die denken dat de enige goede slang een dode slang is?

Adam en Eva

Hoe zou de wereld er nu hebben uitgezien als Eva zich niet door de slang had laten verleiden om een hap te nemen van een stukkie fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad? Zouden Adam en Eva dan nu nog steeds dolgelukkig en kinderloos rondhuppelen in de Hof van Eden? Zou het niet een vooropgezet plan van God zijn geweest dat Eva haar tanden zette in een appeltje van oranje? Zonder dat voorval geen zondeval, zonder zondeval geen drie kinderen. We mogen de slang dankbaar zijn, want zonder hem waren wij er niet geweest. 😉

Spreekwoorden en gezegden

  • daar schuilt een slang onder het loof → het lijkt mooi maar er zijn verborgen problemen
  • hij is zo listig als een slang → hij is erg doortrapt.
  • als door een adder gebeten zijn → opeens fel reageren
  • een adder aan zijn borst/boezem koesteren → iets doen voor een ondankbaar iemand
  • een adder(tje) onder het gras schuilen → een gemene bedoeling achter schuilen
  • er schuilt een addertje onder het gras → er is een verborgen risico in het spel
  • een slang komt uit een scherpe hoek → het gevaar komt onverwachts
  • voor de bij is alles honing, voor de slang alles gif → iedereen heeft zijn eigen karakteristieke zienswijze
  • spreken met een gespleten tong → onbetrouwbaar of leugenachtig

Is er nu wel of geen Nationale Festivalcrew-dag?

  • Nationale Festivalcrew-dag (→ dit jaar niet bij Zwarte Cross? Alleen tijdens lockdown?)
Deel dit bericht