16 december – Verzoeningsdag in Zuid-Afrika

Vandaag géén bijzondere dag in Nederland, dus grijp je kans!

Wel is er in Zuid-Afrika een dag die het noemen waard is, zeker gezien onze betrokkenheid in het verleden met Zuid-Afrika. De Verzoeningsdag; deze dag herdenkt de overwinning van de Voortrekkers op de Zoeloes in 1838.

Altijd als ik aan Zuid-Afrika denk dan denk ik aan dat lied van Karin Bloemen; Apartheid es ein skone zaak. Maar zeer zeker denk ik  aan Mama Africa Miriam Makeba, met haar vertolking van Pata Pata, Wat word je daar vrolijk van!

Even een kort geschiedenislesje:

In 1652 stichten Nederlandse kolonisten onder leiding van Jan van Riebeeck, in opdracht van de V.O.C., de Nederlandse Kaapkolonie bij de Kaap de Goede Hoop. De Kaapkolonie werd bevolkt door Europese calvinisten, voornamelijk afkomstig uit Nederland. De Britten namen de macht van dit gebied over in 1797 tijdens de Napoleontische oorlogen, toen Nederland niets meer was dan een satellietstaat van Frankrijk.

De Voortrekkers speelde een belangrijke rol bij de Slag bij Bloedrivier. Deze slag werd uitgevochten tussen de Voortrekkers en de Zoeloes op 16 december 1838. Op deze16de december bestormde een Zoeloeleger van ongeveer 10.000 man sterk het laager van 464 Voortrekkers met 200 knechten. De Voortrekkers waren met hun vuurwapens en kanonnen veel beter uitgerust en de aanstormende Zoeloes vielen bij bosjes dood neer. Deze slag vormt een van de belangrijkste voorvallen van de Grote Trek in Zuid-Afrika.

De Grote Trek is de naam van de tocht van zo’n 12.000 Nederlandstalige Afrikaner boeren, die tussen 1830 en 1850 emigreerden uit de door de Britten ingelijfde Kaapkolonie. De Grote Trek ligt aan de basis van vele historische republieken (Zuid-Afrikaansche Republiek, Oranje Vrijstaat, Natalia), steden (Pretoria, Bloemfontein, Pietermaritzburg) en de Boerenoorlogen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.