15 mei – Internationale Dag van het Gezin


 
Sinds 1994 kennen we de Internationale Dag van het Gezin. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook de positie van het kind in het gezin.
Het thema van 2015: Mannen aan het roer? Gendergelijkheid en de rechten van het kind in het hedendaagse gezin.

Ik ga zeker vandaag de Dag van het Gezin vieren!

Natuurlijk maak ik onderdeel uit van het gezin wat ik vorm met mijn ouders maar pas sinds een paar jaar ben ik onderdeel van ons eigen samengesteld gezin en daar wil ik zeker bij stilstaan.
Het is voor alle partijen een hele verandering geweest, zeker voor de kinderen is het ook wennen geblazen als er nog een “moeder” rondloopt. En wat dacht je van de verhuizing? Een andere woning, een nieuwe school, proberen nieuwe vrienden te maken. Dat alles kan een groot impact hebben op de kinderen. Maar we zijn er goed door heen gerold, al zeg ik het zelf. 😉

Hoe ziet het hedendaagse gezin eruit?

Als er wordt gesproken over “het gezin” dan wordt daar “het kerngezin” meeboeld.
Een kerngezin bestaat uit vader, moeder en twee biologische kinderen. Is de samenstelling van het hedendaags gezin gelijk aan het kerngezin? Gezinnen vandaag de dag zijn veel meer divers, je hebt het éénoudergezin, adoptie- en pleeggezinnen, holobi-gezin, samengestelde gezinnen, nest-gezin, mikado-gezin, co-ouderschap, LAT relatie, LTA relatie.
We hebben ook nog “Hotel Mama”, jongeren bljiven langer bij de ouder(s) wonen. En de boemerangkinderen, kinderen komen al dan niet tijdelijk weer bij de ouder(s) wonen.

Gendergelijkheid in het gezin

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig wat betreft hun positie en rol binnen het gezin.
Dat is het ideaal beeld maar helaas gaat dat vaak niet op, vaak is het geloof het grootste probleem.
Maar je hebt natuurlijk anno 2015 ook gewoon mannen die hun vrouw als voetveeg gebruiken of vica versa.
Ik zelf geloof heilig in gelijkwaardigheid binnen elke willekeurige realtie. Zodra er sprake is van een boven- en onderliggende partij dan heb je een onevenwichtige relatie, is mijn bescheiden mening. En dat geldt niet alleen binnen een gezinsvorm dat geldt ook binnen vriendschappen.
Er ontstaan dan wrijvingen omdat op een gegeven moment de onderliggende partij het beu wordt om altijd maar naar de pijpen van de bovenliggende partij te dansen.

Rechten van kinderen binnen het gezin

Er is een internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, als je hier klikt dan krijg je de Nederlandse samenvatting van het Kinderrechtenverdrag zoals die is opgesteld door de Verenigde Naties.
Op 20 november, de Internationale Kinderrechtendag, zal ik hier uitgebreider op ingaan.

Vanavond gezellig met z’n allen een lekker hapje en drankje nemen, we vieren samen de Dag van het Gezin!
 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.