14 november – Wereld Diabetes Dag

28e editie Wereld Diabetes Dag

In 2006 werd Wereld Diabetes Dag een officiële dag van de Verenigde Naties. Echter, vijftien jaar eerder (1991) werd deze dag al opgericht door de International Diabetes Federation (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als reactie op de enorme wereldwijde toename van het aantal diabetici. Deze dag (WDD) is globaal gezien de belangrijkste bewustwordingscampagne voor diabetes.

Waarom op 14 november?

Wereld Diabetes Dag wordt elk jaar gevierd op 14 november omdat op die dag Frederick Banting is geboren. Nou en, zal je zeggen maar hij was het die in 1922 samen met Charles Best erin slaagde om insuline uit de alvleesklieren van honden te extraheren en te isoleren. Voor diabetici is insuline gigantisch belangrijk omdat insuline het bloedsuikergehalte regelt. Vanwege het belang van deze ontdekking werd gekozen voor 14 november.

Hoeveel mensen hebben diabetes?

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor. Bij oude, jonge, dikke en dunne mensen. In 2017 waren er naar schatting 1.135.100 mensen met diabetes bekend bij de huisarts;  592.500 mannen en 542.500 vrouwen. Ongeveer 90% van alle bekende diabetespatiënten heeft type 2 diabetes. Risicofactoren voor type 2 diabetes kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • diabetes in de familie
  • buikomtrek: goed ≤ 80 cm bij vrouwen, bij mannen ≤ 94 cm
  • hoge bloeddruk
  • zeer laag of hoog cholesterolniveau

Hoe meer risicofactoren iemand heeft, hoe hoger het risico is om ooit type 2 diabetes te krijgen. Matig gebruik van alcohol en koffie lijken daarentegen het risico op diabetes te verminderen.

(bron:volksgezondheidenzorg.info)

Diabetes krijg je niet alleen

De campagne die nu gestart wordt zal twee jaar duren. Voor het tijdsframe van 2 jaar is gekozen zodat de campagne onder meer beter in de markt kan worden gezet waardoor een groter publiek kan worden bereikt.Tijdens deze campagne staat het thema “Diabetes en Familie” (The Family and Diabetes – diabetes concerns every family.) centraal. Als een lid van het gezin de diagnose diabetes krijgt treft dat het hele gezin. Zowel emotioneel als praktisch.

Er is aangetoond dat de steun van familie en naasten (mantelzorgers) een groot aandeel hebben op het verbeteren van de gezondheidsresultaten voor mensen met diabetes en daarmee hun kwaliteit van leven verbeteren. Zij kunnen verder een rol spelen bij de motivatie en fungeren als voorbeeldfunctie voor de diabetespatiënt. Daarom is het belangrijk dat patiënt, familie en naasten (mantelzorgers) dezelfde ondersteuning, educatie en zelfmanagement krijgen.

Herken jij de signalen?

Iedereen zou alerter moeten zijn op de waarschuwingssignalen van diabetes want diabetes was in 2017 verantwoordelijk voor vier miljoen doden. Uit nieuw onderzoek van IDF blijkt dat ouders moeite zouden hebben om deze ernstige levenslange ziekte bij hun eigen kinderen te herkennen. Ondanks dat de meerderheid van de ondervraagde een familielid met diabetes hebben blijkt dat vier-op-vijf ouders problemen hebben met het herkennen van de waarschuwingssignalen. Eén op drie zou ze helemaal niet herkennen. En dat heeft verstrekkende gevolgen: onbehandelde of onbeheerde diabetes kan namelijk leiden tot levensveranderende complicaties. Zoals blindheid, amputatie, nierfalen, hartaanval en beroerte.

De waarschuwingssignalen kunnen zijn: overmatige dorst, vaak moeten plassen, weinig energie, wazig zien, langzaam genezende wonden en gevoelloosheid in de voeten en / of handen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.