13 december – Foute Kersttruiendag | Dag van de Fonetiek | Paarse Vrijdag | Vrijdag de 13e | Santa Lucia | Viooldag

Foute Kersttruiendag

We hebben de Dikketruiendag, de Warmetruiendag, de Foute Truiendag, de Gekke Truiendag, de Lelijke Truiendag (wordt niet meer gevierd ) en de Foute Kersttruiendag. Kijk of je nu aan deze truiengekte meedoet vanwege het milieu, het goede doel of gewoon omdat je elke gelegenheid aangrijpt om eens lekker buiten de lijntjes te kleuren, dat maakt mij niks uit. Als je er maar lol aan hebt, toch?

Een echte held verzamelt geld!

De initiator van Foute Kersttruiendag is de kinderhulporganisatie Save the Children. Zeven jaar geleden zag deze dag het licht in het Verenigd Koninkrijk onder de naam Christmas Jumper Day. Het doel van die dag en van deze Foute Kersttruiendag is geld inzamelen voor kinderen in nood. Je kunt ook een paarse foute kersttrui aantrekken, dan sla je vandaag twee vliegen in één klap.

Popkoor Prestige Eindhoven

Sinds bijna een jaar zing ik in Popkoor Prestige Eindhoven. Een gemengd koor met meer dan 70 leden. Wij hebben elke maandagavond koorrepetitie. Zo ook jongstleden maandag. De Foute Kersttruiendag kwam ter sprake en er werd besloten om onze laatste repetitie van dit jaar (16 december) gezellig af te sluiten met het zingen van kerstliedjes in een foute kersttrui al dan niet met een borrel. Ik greep de kans aan om uit te leggen wat het doel achter de Foute Kersttruiendag is.

Hoe groot was mijn verbazing dat zonder dat ik er om vroeg mensen in de pauze spontaan geld kwamen geven zodat ik vandaag een donatie kan doen namens Popkoor Prestige Eindhoven. Het leven kan je elke dag blijven verbazen!

Dag van de Fonetiek

Dag van de Fonetiek is een vrij toegankelijke dag met lezingen over spraak en spraaktechnologie. Wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen. Binnen de taalkunde worden twee disciplines onderscheiden die zich bezighouden met de uitspraak van een taal: de fonetiek en de fonologie.

Wat is fonetiek?

Fonetiek is een onderdeel van taalkunde dat de uitspraak van taal bestudeert. Wat spelling is voor de geschreven tekst, hoe ziet het woord eruit, is fonetiek voor de gesproken tekst: hoe klinkt het. De fonologie houdt zich bezig met het klanksysteem van een taal. Zij onderzoekt geen fonen (klanken) zoals de fonetiek maar fonemen; dat is een verzameling klanken die alle dezelfde betekenisonderscheidende functie hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een “r” door mensen verschillend uitgesproken, maar men bedoelt hetzelfde. Het Standaardnederlands kent ongeveer 40 verschillende fonemen. Klik hier voor meer informatie over fonemen.

Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag laten leerlingen en docenten op hun school zien dat ze tegen homofobie zijn want iedereen heeft recht op een veilige sfeer op school, of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent. Uit onderzoek is gebleken dat op de helft van de scholen het niet veilig genoeg is om “uit de kast” te komen. Het meest verontrustende vind ik dat het aantal zelfmoorden onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij hetero’s.

Je wordt niet als homofoob geboren

In dit land word je bijna gedwongen iets normaal te vinden waar je als hetero toch echt een natuurlijk gevoel van walging moet onderdrukken. Bij de hetero zal altijd een gevoel blijven dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is”. Kijk, als jou familie zo over homosexualiteit denkt dan kan ik begrijpen dat je niet “uit de kast” durft te komen of dat je zelf een homofoob wordt.

Lieve mensen, besef dat we allemaal gelijk zijn maar dat sommige van ons een andere weg kiezen dan de meest gekozen (hetereo)weg. Ben je daarom minder? ABSOLUUT NIET!

Onderstaande dagen mogen we niet vergeten vandaag:

Deel dit bericht