afbeelding versterkt dag tegen kinderarbeid

12 juni – Landelijke Open Dag Naaktrecreatie | Zondag voor de Vervolgde Kerk | Vaderdag (BE) | Werelddag tegen Kinderarbeid | Nationale Dag van de Rode Rozen | Dag van het Treinrespect | Internationale Dag van het Dagboek | Internationale Falafel Dag | Internationale Shi’a Dag | Flip Flop Dag | Bloomsday Festival

Werelddag tegen Kinderarbeid

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) lanceerde in 2002 de Werelddag tegen Kinderarbeid. Doel? Om aandacht te vestigen op dat kinderen arbeid verrichten en de maatregelen en inspanningen die nodig zijn om deze uit te bannen. Elk jaar, op 12 juni, brengt de Werelddag regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, het maatschappelijk middenveld en miljoenen mensen van over de hele wereld samen om de benarde situatie van kindarbeiders te benadrukken en wat er kan worden gedaan om hen te helpen. Dit jaar is Werelddag tegen Kinderarbeid gevierd met een “Week van Actie tegen Kinderarbeid” (3-12 juni 2022) die vandaag eindigt. Een week gevuld met wereldwijd evenementen en activiteiten die de voortgang van uitbanning van kinderarbeid als thema hadden.

Universele sociale bescherming?

Het thema van dit jaar is “Universele sociale bescherming om kinderarbeid te beëindigen”. Dit thema roept op tot meer investeringen in socialezekerheidsstelsels en -regelingen. Waarom? Om solide socialezekerheidsvloeren te creëren en kinderen te beschermen. Hoewel de afgelopen twee decennia aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van kinderarbeid, is de vooruitgang in de loop van de tijd vertraagd. En zelfs tot stilstand gekomen in de periode 2016-2020. Vandaag de dag zijn 160 miljoen kinderen nog steeds bezig met kinderarbeid, sommigen zelfs amper vijf jaar oud.

Wat heb je nodig om kinderarbeid uit te bannen?

Sociale beschermingsstelsels van de overheid zijn essentieel om armoede en kwetsbaarheid te bestrijden en kinderarbeid uit te bannen en te voorkomen. Sociale bescherming is zowel een mensenrecht als een krachtig beleidsinstrument om te voorkomen dat gezinnen in tijden van crisis hun toevlucht nemen tot kinderarbeid. Echter, vanaf 2020 en voordat de COVID-19-crisis uitbrak, was slechts 46,9% van de wereldbevolking effectief gedekt door ten minste één socialezekerheidsuitkering. Terwijl de resterende 53,1%, maar liefst 4,1 miljard mensen, piste naast het potje.

Wanneer worden kinderen als kindarbeiders geclassificeerd?

Wereldwijd zijn kinderen bezig met betaalde en onbetaalde vormen van werk die niet schadelijk voor hen zijn. Op het moment dat kinderen te jong zijn om te werken, of betrokken zijn bij gevaarlijke activiteiten die hun fysieke, mentale, sociale of educatieve ontwikkeling in gevaar kunnen brengen spreek je van kinderarbeid. In de minst ontwikkelde landen verricht iets meer dan een op de vier kinderen (in de leeftijd van 5 tot 17 jaar) arbeid die als schadelijk wordt beschouwd voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Je hoeft je vandaag absoluut niet te vervelen. Waar ga jij voor?

Deel dit bericht