12 februari – Dikketruiendag | Internationale Darwin Dag | Red Hand Day

Dikketruiendag

In Nederland hebben de Warmetruiendag en in België de Dikketruiendag. Het doel is hetzelfde: door de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken wordt de CO2 uitstoot minder. De Dikketruiendag gaat een stapje verder, zij willen vandaag bereiken dat iedereen massaal de auto laat staan en fietsend naar het werk of school gaat. Het hieraan gekoppelde thema is: “klimaatflandriens”. Dat zijn diehards die op de fiets weer en wind trotseren om naar school of werk te gaan.

Hoe het allemaal begon

Op 16 februari 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ( de Vlaamse overheid dus ) de eerste “Dikketruiendag” om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Waarom precies op 16 februari? Dat is de datum waarop het Kyoto-protocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen.

Internationale Darwin Dag

In zijn geboorteplaats, Shrewsbury, wordt sinds 2003 de hele maand februari uitgetrokken om hem, Darwin, te herdenken. Het doel van deze maand is om mensen te enthousiasmeren en begrip te kweken voor de prachtige wereld waarin we gezamenlijk leven met alle planten en dieren. Buiten zijn geboorteplaats houden we het gewoon bij het vieren van één dag, de International  Darwin Day.

Natuurlijke selectie

Charles Darwin, geboren op 12 februari 1809 in het Verenigde Koninkrijk, gestorven op 19 april 1882. Deze natuurwetenschapper was verantwoordelijk voor een aantal zeer belangrijke boeken waarin hij diverse theorieën presenteerde die zorgde voor een compleet andere kijk op de wereld. Zijn bekendste boeken zijn:

Red Hand Day

Jaarlijks vindt Red Hand Day op 12 februari plaats. Red Hand Day staat ook bekend onder de naam: Internationale dag tegen de Inzet van Kindsoldaten. Nadat in 2002 het Facultatief Protocol inzake de Rechten van het Kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten in werking trad ging in datzelfde jaar Red Hand Day van start. Dit protocol is geratificeerd door 159 landen.

De “rode handen” zijn het wereldwijd protestsymbool om nee te zeggen tegen de rekrutering en inzet van kindsoldaten. Vandaag worden wereldwijd honderdduizenden rode handafdrukken verzameld en overhandigd aan politici en verantwoordelijke partijen, met inbegrip van de VN-secretaris-generaal. Heeft deze actie en internationale dag enige invloed gehad? Misschien wel maar er zijn nog steeds meer dan 250.000 meisjes en jongens die wereldwijd als soldaten worden gedwongen om te vechten, seksueel worden misbruikt of het sloofje van de rebellenleider zijn.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.