12 december – Stoffendag | Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg

Stoffendag 2018

Stoffendag is een dag voor een specifiek beroepsgroep, en nee dat zijn niet de kleermakers. Stoffendag is bedoeld voor gebruikers van chemische stoffen. Tijdens deze dag staat onder andere het delen van kennis over het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen centraal. Experts en ervaringsdeskundigen bespreken de laatste ontwikkelingen, best practice en de veranderingen in de wet- en regelgeving. Je kunt deelnemen aan verschillende workshops en natuurlijk is er ruimte om te netwerken. Wil je meer weten over het programma? Klik hier.

Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg

Universal Health Coverage Day (UHC) wordt jaarlijks op 12 december gehouden. Deze datum is gekozen om te herdenken dat op 12 december 2012 de resolutie werd aangenomen die landen oproept om betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg bereikbaar te maken voor iedereen. Sindsdien zien de Wereldbank, de World Health Organization (WHO) en diverse andere partners UHC als hun topprioriteit voor duurzame ontwikkeling.

“Unite for Universal Health Coverage: Now is the Time for Collective Action.”

Het thema voor de UHC-dag van 2018 is: “Samenkomen voor universele gezondheidsdekking: nu is het tijd voor collectieve actie.” Wereldwijd gezien zou iedereen toegang moeten hebben tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten ongeacht wie hij is, waar hij woont of hoeveel geld hij heeft. Alle mensen zouden de gezondheidszorg moeten krijgen die ze nodig hebben zonder dat ze in grote financiële problemen geraken waardoor ze andere levensbehoeften moeten opgeven. Om deze visie van universele gezondheidsdekking tegen 2030 te halen, is er nu collectieve actie nodig.

Wat is de definitie van “het recht op gezondheid?”

Eén van de definities die ik tegenkwam is die van Paul Hunt, rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op gezondheid van 2002 tot en met 2008.

Het recht op gezondheid is het recht op een doelmatig en geïntegreerd gezondheidssysteem, dat zowel gezondheidszorg als de onderliggende determinanten* van gezondheid omvat. Dit systeem moet bovendien beantwoorden aan de nationale en lokale prioriteiten en toegankelijk zijn voor iedereen.

*Met onderliggende determinanten van (on)gezondheid worden alle factoren bedoeld die de volksgezondheid beïnvloeden. Denk aan persoonsgebonden factoren (zoals bloeddruk, cholesterol en overgewicht), leefstijl (bijvoorbeeld roken en overmatig alcoholgebruik) en de omgevingsfactoren (denk daarbij aan luchtverontreiniging of wonen in een achterstandsbuurt).

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.