11 december – Internationale Dag van de Bergen | Wereld Kinder Fonds Dag

Internationale Dag van de Bergen

Ieder jaar eren wij op 11 december de meest magische plekken op aarde: de bergen! Deze dag is in 2003 door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in het leven geroepen en biedt de uitgelezen gelegenheid om de diversiteit en de rijkdom van de bergculturen te omarmen. De Internationale Dag van de Bergen zet zich eveneens in om de rechten van inheemse bergvolkeren te erkennen en hun traditionele manier van leven te waarborgen.

Hoewel bergen in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling worden genoemd, worden ze steeds vaker vergeten. Vergeten wordt dat bergen een belangrijke leveranciers zijn voor zoet water, schone energie, voedsel en hulpbronnen. De extreme kwetsbaarheid van bergen zetten hun natuurlijke rijkdommen onder toenemende druk. Door de stijgende temperaturen smelten gletsjers in hoog tempo, waardoor de zoetwatervoorraden voor de bergvolkeren in gevaar komen.

Het gevolg is: honger, armoede, isolatie en gedwongen migratie. De overgrote meerderheid van de bergbewoners leven al onder de armoedegrens en een derde van hen heeft te kampen met de dreiging van voedselonzekerheid. Dit alles resulteert direct in een toenemende migratie.

Thema 2018: “#MountainsMatter”

Via de 2018 campagne wil de FAO de wereld vertellen dat de huidige verwaarlozing van bergen en bergvolkeren moet stoppen. Gevraagd wordt om op sociale media uit te leggen waarom bergen belangrijk voor je zijn; gebruik daarbij de hashtag #MountainsMatter. De FAO hoopt dat mensen massaal gehoor geven aan de oproep zodat politici aandacht krijgen voor de “bergproblemen”

Wereld Kinder Fonds Dag

Joseph Lam, de oprichter en president van het World’s Children’s Fund (WCF) en initiator van Wereld Kinder Fonds Dag, werd geboren in 1958 in de Britse kroonkolonie Hong Kong. Op 24-jarige leeftijd bezocht hij samen met zijn moeder Nora Lam (een Chinese evangelist) Moeder Teresa in Calcutta (India). Hij was zo onder de indruk van het werk van Moeder Teresa dat hij besloot om de rest van leven te wijden aan humanitaire hulp. In 1993 startte Joseph zijn eerste kinderhulpverleningsprogramma en in 1996 richtte hij de non-profit organisatie Wereld Kinder Fonds op.

Onder leiding van Joseph Lam zet het team van het World’s Children’s Fund zich overal ter wereld in om armen, hongerigen en zieken te helpen. Of het nu gaat om activiteiten op het gebied van de gezondheid van kinderen, het verminderen van honger en armoede of het verlenen van humanitaire hulp in crisistijd, het Wereld Kinder Fonds levert meetbare resultaten.

Geen enkel kind mag honger lijden, naakt zijn of verstoken zijn van liefde,” aldus Joseph Lam en daar staan we bij stil op Wereld Kinder Fonds Dag.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.