laten zien prokkelstagedag

11 juni – Prokkelstagedag | Sacramentsdag | Spoorwegovergang Dag | Tour du Als | Dag van de Wijkteams

Nationale Prokkelstagedag

De eerste vraag die wellicht bij je opborrelt is misschien deze: wat in hemelsnaam is een prokkelstagedag en waarom zouden we die moeten hebben? Laat ik eerst beginnen om uit te leggen wat een prokkel is. Het woord prokkel is een samentrekking van de woorden prikkelen en sprokkelen. Het prikkelen tot activiteit, en het bij elkaar brengen (verzamelen) het sprokkelen. Een prokkel is dus een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking. Even tussen twee haakjes, wanneer ik beperking schrijf dan bedoel ik verstandelijke beperking, dit ter informatie.

Op een prokkelstagedag krijgen mensen met een beperking én bedrijven de kans om elkaar één dag op de bedrijfsvloer te leren kennen en te ontdekken waar ieders kracht ligt. Ondanks de corona-pandemie zijn er gelukkig toch stageplekken gevonden.

Prokkelweek

Afgelopen maandag is de Prokkelweek van start gegaan, deze zal duren tot en met 13 juni. De afgelopen jaren begon de Prokkelweek met een sportdag waar duizend deelnemers aan meededen. Dat was dit jaar vanwege de corona maatregelen niet mogelijk. Buiten dat vond de organisatie het ook niet verantwoord. Prokkelweek editie 2020 zal rekening houden met de geldende corona richtlijnen. De activiteiten zullen bijvoorbeeld kleinschaliger of digitaal zijn.

Sacramentsdag

De Eucharistie is één van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de Eucharistie (lofprijzing of dankzegging) te vieren: Sacramentsdag. De Sacramentsdag valt altijd op tweede donderdag na Pinksteren. Sinds de 13e eeuw wordt op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament de Sacramentsprocessie gehouden. In Nederland en België wordt het feest van het Allerheiligste Sacrament de zondag na Sacramentsdag gevierd (14 juni). Of de Sacramentsprocessie(s) vanwege de corona maatregelen doorgaat en waar, dat is voor mij erg onduidelijk gebleven.

Instelling van de Eucharistie

Bij het Laatste Avondmaal, op Witte Donderdag, deelde Jezus met zijn apostelen brood en wijn. Terwijl Hij dit deed zei Hij: “Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Daarmee werd de viering van de eucharistie ingezet. De gelovigen vieren dat God daadwerkelijk in een stuk brood (de Heilige Hostie) onder hen aanwezig is.

12e editie Internationale Spoorwegovergang Dag

De International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) wordt sinds 2009 georganiseerd door de International Union of Railways (UIC) in samenwerking met spoorwegmaatschappijen van over de hele wereld. Een groeiend aantal vervoersorganisaties, de Europese Commissie en de Economische Commissie voor Europa (UNECE) zijn ook betrokken bij de jaarlijkse bewustwordingscampagnes.

Conferentie van ILCAD uitgesteld tot 2021

Het oorspronkelijk plan voor de viering van de 12e editie kan niet doorgaan. De organisatie heeft besloten om vandaag met een alternatieve programmering te komen. Om 13:00 uur (GMT +2) begint een Engelstalige webconferentie die tot 16.30 zal duren. Voor meer informatie en eventueel registreren, klik hier. Van 17:00 tot 18:45 (GMT + 2) wordt een webconferentie over spoorwegovergang veiligheid in het Spaans gehouden.

Dagen die door COVID-19 zijn afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht