11 juli – Nationale Herdenking Srebrenica Genocide | Feest van de Vlaamse Gemeenschap | Wereldbevolkingsdag

Nationale Herdenking Srebrenica Genocide

Op 11 juli 1995 vond het Drama van Srebrenica plaats: de massamoord op naar schatting 8.000 moslimjongens en -mannen, die formeel onder bescherming stonden van een Nederlands VN-bataljon. Op de Nationale Srebrenica Herdenking worden de meer dan 8.000 slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht.

Vandaag start om 10.30 in Wassenaar voor de zesde keer de 11 kilometer lange Vredesmars voor Srebrenica (Marš Mira) naar Het Plein in Den Haag. De 11 kilometer is symbolisch gerelateerd aan aan 11 juli 1995.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

De datum van de Vlaamse feestdag verwijst naar de Guldensporenslag of de Slag van Kortrijk van 11 juli 1302. Op die dag stond aan de Groeningekouter bij Kortrijk een leger van 9.000 Vlaamse strijders, grotendeels gewone burgers, ambachtslieden en boeren, zij aan zij te wachten op de aanval van het Franse ridderleger. Deze veldslag is de geschiedenis ingegaan als de Guldensporenslag, naar de vele gulden sporen die na de slag teruggevonden werden op de Groeningekouter te Kortrijk. Voor de eerste maal in de geschiedenis zou een leger bestaande uit voetvolk een ridderleger verslaan.

Wil je weten in welke Vlaamse gemeenten en steden evenementen worden georganiseerd? Klik dan hier voor het complete overzicht.

Wereldbevolkingsdag

In 1989 heeft de UNFPA aanbevolen om jaarlijks op 11 juli de Wereldbevolkingsdag te organiseren. Een dag die tot doel heeft de publieke aandacht te richten op de urgentie en het belang van de wereldbevolkingsproblemen zoals overbevolking, hongersnood en milieu. Het thema van dit jaar is “Family Planning: Empowering People, Developing Nations.”

United Nations Fund for Population Activities

De UNFPA begon in 1969 onder de naam United Nations Fund for Population Activities. In 1987 werd de naam veranderd naar de huidige naam United Nations Population Fund. Deze organisatie heeft zich als doel gesteld een wereld te creëren waarin elke zwangerschap gewild is, elke geboorte veilig is en dat elke jongere zijn/haar potentieel volledig kan ontwikkelen.

Om dat voor elkaar te krijgen werkt de UNFPA hard aan de mogelijkheid dat alle mensen, maar met name de vrouwen en jongeren, de kans krijgen zich te ontwikkelen en bovenal toegang krijgen tot een goede gezondheidszorg.

Family Planning: Empowering People, Developing Nations.

Toegang tot veilige, vrijwillige gezinsplanning heeft alles te maken met gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Meer dan 200 miljoen vrouwen uit ontwikkelingslanden hebben anno 2017 nog steeds geen toegang tot veilige en effectieve gezinsplanning methodes. Eén van de oorzaken is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen maar ook tussen vrouwen onderling. Doordat meisjes op jonge leeftijd kinderen krijgen is de kans dat zij naar school kunnen klein. Daarmee zal hun plaats op de sociaal economische ladder laag zijn. Gezinsplanning naar keuze zal hun positie sterk verbeteren, en zal landen helpen zich verder te ontwikkelen.

Gezinsplanning, gelijke rechten en recht op onderwijs geven vrouwen een sterkere maatschappelijke positie.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.