11 juli – Feest van de Vlaamse Gemeenschap | Nationale Herdenking Srebrenica | Wereldbevolkingsdag

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

De datum van de Vlaamse Feestdag verwijst naar de Guldensporenslag of de Slag van Kortrijk van 11 juli 1302. Voor de eerste maal in de geschiedenis zou een leger bestaande uit voetvolk een ridderleger verslaan. Maar deze Vlaamse Feestdag heeft sinds gisteren een hele andere invulling gekregen, het is eerder een treurdag dan een feestdag voor de Vlaamse Gemeenschap. Gisteravond verloren de Rode Duivels de WK halve finale van Les Bleus. Jammer, want ik had het ze van harte gegund!

Nationale Herdenking Srebrenica

Op 11 juli 1995 vond het Drama van Srebrenica plaats: de massamoord op naar schatting 8.000 moslimjongens en -mannen, die formeel onder bescherming stonden van een Nederlands VN-bataljon. Zowel in Bosnië (Srebrenica/Potočari) als in ons land (Den Haag) worden vandaag de meer dan 8.000 slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht. Het begint om 10.30 start vanaf Parkeerplaats Sportpark De Roggewoning te Wassenaar (Buurtweg 122) met de 11 kilometer lange Vredesmars voor Srebrenica (Marš Mira) naar Het Plein in Den Haag waar aansluitend (15.00 uur) de Nationale Srebrenica Herdenking begint.

Wereldbevolkingsdag

In 1989 heeft het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) aanbevolen om jaarlijks op 11 juli de Wereldbevolkingsdag te organiseren. Een dag die tot doel heeft de publieke aandacht te richten op de urgentie en het belang van de wereldbevolkingsproblemen zoals overbevolking, hongersnood en milieu. Het thema van dit jaar is “Family Planning is a Human Right” (Gezinsplanning is een Mensenrecht).

United Nations Fund for Population Activities

De UNFPA begon in 1969 onder de naam United Nations Fund for Population Activities. In 1987 werd de naam veranderd naar de huidige naam United Nations Population Fund. Deze organisatie heeft zich als doel gesteld een wereld te creëren waarin elke zwangerschap gewild is, elke geboorte veilig is en dat elke jongere zijn/haar potentieel volledig kan ontwikkelen.

Om dat voor elkaar te krijgen werkt de UNFPA hard aan de mogelijkheid dat alle mensen, maar met name de vrouwen en jongeren, de kans krijgen zich te ontwikkelen en bovenal toegang krijgen tot een goede gezondheidszorg.

Gezinsplanning is een Mensenrecht

Even terug in de geschiedenis: in 1968 werd de Proclamatie van Teheran opgesteld. Dat was de naam voor de slotverklaring van de eerste VN-Wereldconferentie over Mensenrechten. Daarin werd onder andere analfabetisme, de rechten van vrouwen en kinderen, ontwapening en geboorteregeling genoemd als aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. In de Proclamatie van Teheran staat explicite vermeld dat ouders het (mensen)recht hebben om zelf te beslissen of en hoeveel kinderen ze krijgen en wanneer.

Er zijn in totaal negen normen om het mensenrecht op gezinsplanning te handhaven. Een paar voorbeelden zijn: goederen en diensten voor gezinsplanning moeten voor iedereen toegankelijk zijn, anticonceptiemiddelen (en informatie) zijn beschikbaar, duidelijke informatie over gezinsplanning moet voorhanden zijn en natuurlijk keuzevrijheid.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.