afbeelding versterkt europese 112 dag

11 februari – Europese 112-dag | Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes | Beloftedag | Wereldziekendag | YOUCA Action Day

Europese 112-dag

Sinds 2009 wordt jaarlijks op 11 februari de Europese 112-dag in de Europese lidstaten met bewustwordingscampagnes en uiteenlopende activiteiten gevierd. Op de Europese 112-dag wordt aan de Europese burgers uitgelegd dat in alle EU-lidstaten 112 hét gratis alarmnummer is. Je belt dit nummer voor potentieel levensgevaarlijke situaties, ernstige misdrijven of situaties waarin sprake is van acute dreiging. Ook in Israël, Turkije en Rusland roep je telefonisch hulp in door 112 te bellen. Wist je dat je met Engels, Frans, Duits, Italiaans of Russisch bij 112 terecht kan? Maar de invulling van vieren wordt met ingang van dit jaar veranderd.

Thank you chain op Europese 112 Dag

Na al die jaren wordt het tijd om het eens over een andere boeg te gooien. Dit jaar wordt een thank you chain (#thankyouchain) opgericht. Via deze chain (keten) kunnen burgers dankjewel tegen hulpverleners zeggen die hen uit benarde situaties hebben gered. Tevens worden burgers uitgenodigd om hun belevenissen delen. Hulpverleners kunnen elkaar ook bedanken. Of verhalen delen die hen het meest hebben geraakt gedurende hun loopbaan. Op deze manier kunnen hulpverleners de realiteit van werken tijdens noodsituaties en calamiteiten inzichtelijk maken. Post vandaag je verhaal op social media en vergeet niet om dan de hashtags #112Day2021 en #thankyouchain te gebruiken.

Dag van de Wetenschap voor Vrouwen en Meisjes

De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft duidelijk de cruciale rol van vrouwelijke onderzoekers in de verschillende fases van de strijd tegen COVID-19 laten zien. Van het vergroten van de kennis over het virus tot het ontwikkelen van testtechnieken en tot slot tot het creëren van het vaccin tegen de virus. Op alle vlakken waren vrouwen vertegenwoordigd. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-pandemie ook een aanzienlijk negatief effect op laten zien. Tijdens een crises hebben mensen de neiging om terug te grijpen naar traditionele rolpatronen.

Vrouwen krijgen meer huishoudelijke taken toebedeeld dan mannen.

Dat is een ontwikkeling die de bestaande genderkloof vergroot en de genderongelijkheid extra benadrukt. Even terzijde: dit gebeurt niet alleen bij vrouwelijke wetenschappers. Deze tendens dient meteen te worden aangepakt. Nieuw beleid en initiatieven om vrouwen en meisjes in de wetenschap te ondersteunen. Het thema voor 2021 is Vrouwelijke wetenschappers in de voorhoede van de strijd tegen COVID-19. Het hoofdevenement vindt dit jaar online plaats.

Beloftedag

Beloftedag (Promise Day) is een van de meest romantische en betekenisvolle dagen van Valentijnsweek. Neem je tijd en denk na over alle mooie dingen die je je Valentijn wilt beloven. Het zou een belofte kunnen zijn om er altijd voor hem of haar te zijn of beloven dat je eindelijk die reis gaat boeken die al heel lang op jullie verlanglijstje staat. In ieder geval, denk goed na over je belofte want het moet wel een betekenisvolle belofte zijn die je ook gaat nakomen! Ik hanteer in mijn leven de regel: kun je iets niet nakomen dan moet je het ook niet beloven. Wat een leuke bijkomstigheid voor mij en partner is dat we 10 jaar geleden elkaar trouw beloofde. En dat nog wel op Beloftedag.

Trouwgelofte is een trouwbelofte

Denk goed na of je jou trouwgelofte kan nakomen. Lees hieronder maar wat je gaat beloven op het stadhuis. Rijst er maar enigszins twijfel, dan moet je het niet doen. Ook al is het de avond voor je trouwdag.  “Ik zal je trouw blijven, in voor- en tegenspoed, in tijden van ziekte en gezondheid. Je bent mijn beste vriend en ik zal je altijd liefhebben en respecteren. … Voor goed of ziek, in geluk of verdriet, kom rijkdom of armoede, ik neem je als mijn man / vrouw en zal mezelf aan niemand anders geven.”

Wereldziekendag

De initiatiefnemer voor Wereldziekendag was paus Johannes Paulus II. Dat de paus voor deze dag koos heeft een diepere achterliggende betekenis. De paus kreeg in 1991 te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson leed (de rest van de wereld kreeg dit pas jaren later te horen). Met die diagnose was zijn lot bezegeld. Dat besefte paus Johannes Paulus II zich maar al te goed. Hij realiseerde zich dat het pad dat God voor hem had uitgestippeld een weg zou worden waarin pijn en lijden geen onbekenden zouden zijn. De dag waarop de Kerk de liturgische herdenking van de Heilige Maagd Maria van Lourdes houdt werd door paus Johannes Paulus II op 13 mei 1992 ook uitgeroepen tot Wereldziekendag. Dit jaar wordt in het bijzonder gedacht aan degenen die hebben geleden en nog steeds lijden onder de gevolgen van de wereldwijde coronaviruspandemie.

Jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaar broeders en zusters.

Het thema van deze dag is ontleend aan de evangelietekst waarin Jezus de hypocrisie bekritiseert van degenen die niet in praktijk brengen wat ze prediken (vgl. Mt 23: 1-12). Wanneer ons geloof wordt gereduceerd tot lege woorden, niet betrokken bij de levens en behoeften van anderen, blijkt de geloofsbelijdenis die we belijden in strijd te zijn met het leven dat we leiden. Het gevaar is reëel. Daarom gebruikt Jezus krachtige taal over het gevaar van zelfvergoding. Hij zegt ons: “Jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaar broeders en zusters.” (vs. 8). De originele boodschap van de Paus kun je hier lezen en de Nederlandse vertaling op rkdocumenten.nl.

Let op! Onderstaande dag is vanwege covid-19 verzet.

Deel dit bericht