afbeelding versterkt mariniers

10 december – Korpsverjaardag Mariniers | Dag van de Psychotherapie | Paarse Vrijdag | Internationale Dag van de Mensenrechten | Dag van de Kleine Schrijver | Internationale Dag van de Dierenrechten

Foto’s gebruikt voor banner zijn afkomstig van Facebookpagina Korps Mariniers

Korpsverjaardag Mariniers

De Korpsverjaardag van de Mariniers is een bijzondere dag, een dag die bij mij onbekend was. Gelukkig ben ik door een lezers geattendeerd op deze bijzondere “dag van”. Het verhaal over de geschiedenis achter 10 december voor de Mariniers komt van de hand van gastblogger Peter-Paul Solkesz. Hartelijk dank voor deze zeer leerzame blog.

De geschiedenis achter 10 december voor de Mariniers

Er is geen ander krijgsmachtonderdeel binnen de Nederlandse krijgsmacht waar geschiedenis en
tradities, zo’n belangrijke rol spelen als bij het Korps Mariniers. Het jaar 1665, waarin het korps werd opgericht, is vervlochten met het korps. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse viering van de oprichting van het korps op 10 december. De oude geschiedenis van het korps laat zien waartoe mariniers in staat waren, terwijl de meer recente geschiedenis een beeld geeft van de operaties van de mariniers tot nu toe. De rijke geschiedenis van het korps dient als voorbeeld en als spiegel voor de marinier van nu.

Wanneer is het Korps Mariniers opgericht?

De oprichting van het Korps Mariniers vond plaats op 10 december 1665 op initiatief van raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel Adriaansz de Ruyter tijdens de Tweede Nederlands-Engelse oorlog (1665-1667. Kolonel Willem Joseph van Ghent werd aangesteld als de commandant van het nieuwe Korps Mariniers, bestaande uit ongeveer 1500 soldaten. Het is deze tijd waarin de fameuze Tocht naar Chatham heeft plaats gevonden. Dit wapenfeit is dan ook één van de vele die is opgenomen in het vaandel van het Korps.

Het vaandel van het Korps

Het Korps Mariniers ontving het vaandel op 16 september 1929 te Den Haag uit handen van H.M. Koningin Wilhelmina. Aan het vaandel is de Militaire Willems Orde vastgemaakt. Het is dan ook dit vaandel dat mariniers in de hand houden terwijl zij trouw zweren aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en e onderwerping aan de krijgstucht. Vanaf dat moment is de marinier beëdigd en is vervuld met de korpsgeest. Korpsgeest; ‘wat aan de buitenkant van de marinier zichtbaar is, wordt gevoed door iets waar aan de binnenkant naar gestreefd wordt’.

Mariniers zijn voor altijd verbonden

Het gevoel van verbondenheid met het Korps Mariniers, de eigen eenheid en alle andere (oud-) mariniers, wordt de Korpsgeest genoemd. Maar dat is niet allesomvattend. Het heeft ook te maken met trots en volharding. Om te begrijpen wat het exact is, moet je eigenlijk zelf marinier zijn. Voor een buitenstaander zal de Korpsgeest altijd iets ongrijpbaars hebben en blijven. Een exacte beschrijving van de Korpsgeest is dan ook niet op zijn plaats.

De drie Korpswaarden

De Korpsgeest laat zich niet vangen in woorden, maar is wel aanwezig bij elke marinier. Het DNA van de korpsgeest wordt gevormd door de drie korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING. Ze zijn het ankerpunt van alle eigenschappen en waarden die een marinier tot een marinier maken. Deze Korpswaarden staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Ze ontstaan tijdens de opleiding, training en inzet. Deze drie Korpswaarden, met hun onderliggende eigenschappen, genereren samen de TROTS die iedere marinier voelt om deel uit te maken van het Korps Mariniers. Dat is wat hem tot trotse marinier maakt! Die Trots met hoofdletter ‘T’ wordt door elke marinier ervaren en raakt met nooit meer kwijt; ‘Eens marinier, altijd marinier’. Het dan ook niet zonder reden dat 10 december voor elke marinier een bijzondere feestdag is en dat het glas geheven wordt op de Korpsverjaardag; Salute!

Diverse andere belangrijke dagen staan voor vandaag gepland

Deel dit bericht