afbeelding versterkt werelddag voor ouders

1 juni – Werelddag voor Ouders | Wereld Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik | Internationale Kinderdag | Dag van het laatste Afscheid | Wereldmelkdag | Wereld Hardloopdag | Werelddag voor Vakbeurzen | Dag van de Digitale Zorg | Week van de Jonge Mantelzorger | Nationale BBQ weken | Start Zomer

Werelddag voor Ouders

Het doel van de Werelddag voor Ouders (Global Day of Parents) is het bevorderen van begrip en waardering voor de rol die ouders spelen in het leven van hun kinderen. Maar ook bedoeld om het bewustzijn te vergroten over het belang van kwaliteitsvol ouderschap en gezinsleven. Hoe is Werelddag voor Ouders ontstaan? Sinds de jaren tachtig komt de belangrijke rol van het gezin steeds meer onder de aandacht van de internationale gemeenschap. De Algemene Vergadering nam een aantal resoluties aan. In resolutie 44/82 van 9 december 1989 riep de Algemene Vergadering 1994 uit tot het Internationale Jaar van het Gezin.

En in resolutie 47/237 van 1993 besloot de Algemene Vergadering dat 15 mei van elk jaar werd gevierd als de Internationale Dag van het Gezin. Vervolgens riep in 2012 de Algemene Vergadering 1 juni uit tot Global Day of Parents. Een jaarlijks terugkerende dag waar de onbaatzuchtige toewijding van ouders aan hun kinderen en hun levenslange opoffering om deze relatie te onderhouden centraal staat.

Waardeer alle ouders over de hele wereld.

Als de ankers van het gezin en het fundament van onze gemeenschappen en samenlevingen hebben ouders een grote verantwoordelijkheid. Door de nadruk te leggen op de cruciale rol van ouders bij het opvoeden van kinderen, erkent de Global Day of Parents dat ouders de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en bescherming van kinderen. Voor de volledige en harmonieuze ontwikkeling van hun persoonlijkheid moeten kinderen kunnen opgroeien in een gezinsomgeving vol van geluk, liefde en begrip.  Ouders dienen hun gezin te beschermen tegen schade, voor niet-schoolgaande kinderen te zorgen en tegelijkertijd hun werkverantwoordelijkheden voort te zetten.

Zonder steun van ouders komen de gezondheid, het onderwijs en het emotionele welzijn van kinderen in gevaar. Door gezinsvriendelijk beleid en praktijken op de werkplek in te voeren, zullen bedrijven en organisaties beter in staat zijn om de veiligheid en het welzijn van kinderen te bevorderen en werknemers systematisch te ondersteunen.

Gezinsbewustzijn is belangrijk

Global Parent Day heeft net als elke andere erkende internationale bewustwordingsdag elk jaar een ander thema. Het thema voor Global Parent Day 2022 is Family Awareness. Je bewust zijn van je eigen emotionele en fysieke welzijn en dat van je familie kan van cruciaal belang zijn. Net zoals in staat zijn om iemands mentale en fysieke gezondheid te volgen en te bespreken met de gezinsleden. Maar ook om er voor elkaar te zijn en elkaar bij te staan in moeilijke tijden, is ongelooflijk belangrijk voor mensen, waar ook ter wereld.

Veel leesstof vandaag: nog 7 dagen en wat weken willen aandacht.

Deel dit bericht