1 december – Wereld Aids Dag

Waarom is Wereld Aids Dag belangrijk?

Ook al daalt wereldwijd het aantal hiv-infecties toch blijft het aantal nieuwe gevallen schrikbarend hoog, naar schatting vorig jaar 2 miljoen mensen erbij. De teller van het aantal sterfgevallen aan aids-gerelateerde ziekten staat in 2014 op 1,2 miljoen mensen.

Grote daling

  • 35% daling van nieuwe hiv-infecties sinds 2000
  • 42% daling van aids-gerelateerde sterfgevallen sinds de piek in 2004
  • 58% daling van nieuwe hiv-infecties onder kinderen sinds 2000
  • 84% stijging van toegang tot antiretrovirale therapie sinds 2010

De volgende stap is dat behandelingen voor iedereen toegankelijk wordt. Maar zal de toevoer van betaalbare geneesmiddelen toereikend zijn? De huidige patentregelingen drijven de prijzen zo omhoog dat voor een grote groep patiënten de toegang tot aidsgeneesmiddelen onbereikbaar is.

Wereld Aids Dag is en blijft belangrijk omdat deze dag mensen (en overheden) er aan herinnert dat hiv niet verdwenen is. Dat er nog steeds een grote behoefte is aan geld dat gebruikt kan worden voor bewustwording, bestijding van vooroordelen en het verbeteren van voorlichting.

Cijfers werelwijd

  • 36,9 miljoen mensen met hiv
  • 17,1 miljoen mensen weten niet dat ze het virus hebben
  • 15,8 miljoen zijn onder behandeling
  • 1,8 miljoen kinderen hebben geen toegang tot hiv-behandeling
  • er zijn 17,7 miljoen weeskinderen die één of beide ouders hebben verloren aan aids.

Cijfers Nederland

Als we kijken naar de cijfers van 2014 dan hebben er naar schatting 22.100 mensen hiv (humaan immunodeficiëntie virus) in Nederland. Daarvan weet 12% niet dat hij of zij hiv heeft.

Gelukkig neemt het aantal nieuwe hiv diagnoses in Nederland gestaag af maar elk jaar komen er toch nog 1.000 bij. Tweederde van de nieuwe diagnoses komt uit de groep mannen die seks hebben met mannen. Van het aantal gediagnosticeerde krijgt 88% de juiste zorg waardoor hun overlevingskansen sterk toenemen.

Migranten

De groep die er te laat achterkomt dat ze een vergevorderde hiv-infectie hebben zijn met name migranten. Hiv wordt ruim twee keer zo vaak gevonden onder eerste generatie migranten dan onder andere Nederlanders.
Dat heeft natuurlijk verklaarbare redenen, zoals bijvoorbeeld dat veel migranten uit landen komen die wetgevingen er op na houden die hiv-zorg moeilijk tot onmogelijk maken. Maar ook waar je met een hiv-diagnose verstoten wordt, gecriminaliseerd wordt.

Gratis hiv-test

Als ik de stroom vluchtelingen zie dan zal het mij niet verbazen als het aantal hiv-infecties omhoog zal gaan. Ook het aantal sterfgevallen aan aids-gerelateerde ziekten zal de aankomende jaren in Nederland omhoog gaan mits er geen actie wordt ondernomen. De meest voor de hand liggende actie lijkt mij een gratis hiv-test, al dan niet verplicht.

Hiv uit de kast

Op en rond Wereld Aids Dag wordt veel georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Lovedance, une soirée intime, de “hiv uit de kast” campagne en natuurlijk niet te vergeten dance4life.

Voor informatie over hiv en AIDS en welke activiteiten er worden georganiseerd, klik hier.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.