afbeelding versterkt zelfmoordpreventie dag

10 september – Wereld Zelfmoordpreventie Dag | Dag van de Scheiding | Bedrijfsuitjesdag

Wereld Zelfmoordpreventie Dag

Wereld Zelfmoordpreventie Dag (WSPD) wordt jaarlijks gevierd op 10 september en wordt georganiseerd door de International Association for Suicide Prevention (IASP), met goedkeuring van de World Health Organization (WHO). Het thema van Wereld Zelfmoordpreventie Dag 2021, Creating hope through action, weerspiegelt de behoefte aan collectieve actie om zelfmoord aan te pakken. Wij allemaal – familieleden, vrienden, collega’s, leden van de kerk, onderwijzers, religieuze leiders, gezondheidswerkers, politieke functionarissen en regeringen – kunnen iets doen om zelfmoord te voorkomen.

Wist je dat er dagelijks gemiddeld 5 mensen in Nederland overlijden door zelfdoding? Om precies te zijn ging het in 2020 om totaal 1.825 mensen, waarvan 1.229 mannen en 596 vrouwen. De cijfers van het CBS laten zien dat het aantal zelfdodingen omgerekend per 100 duizend inwoners de afgelopen drie jaar stabiel is.

Zelfmoordpreventie begint met het leren herkennen van signalen

Hoe kan je een (poging tot) zelfmoord voorkomen? Dat je de eventuele signalen niet herkent daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen, dat is mezelf ook overkomen. Daarom zet ik een aantal (non-verbale) signalen op een rij voor je. Lees het door of ga naar de 113.nl voor meer informatie. Het kost je maar een minuutje van je tijd om het leven van iemand voorgoed te veranderen.

 • sociale isolatie: zich terugtrekken van beste vrienden, hobby’s opgeven
 • verwaarlozen van het uiterlijk
 • depressieve, sombere stemming en alle andere aan depressie gelinkte symptomen
 • plotse woede-uitbarstingen, agressieve buien, huilbuien zonder directe aanleiding
 • verward of onlogisch praten
 • recente verhoging van alcohol- en/of middelengebruik
 • weggeven van persoonlijke spullen

Bij jongeren kunnen signalen spelen die met school te maken hebben

 • verslechtering van prestaties
 • vaker afwezig zijn, spijbelen, weglopen
 • slechte concentratie, slecht huiswerk, zitten slapen of suffen
 • agressiever en vervelender gedrag tegenover medeleerlingen

Zie jij het leven niet meer zitten, zoek alsjeblieft een luisterend oor of professionele hulp. Of bel 0800-0113 (niet gratis), daar zitten mensen dag en nacht voor je klaar.

11e editie Dag van de Scheiding

Wat is de reden dat we Dag van de Scheiding op 15 september vieren? Dat komt omdat op 15 september 1796 de eerste echtscheiding in Nederland werd uitgesproken. De gelukkigen waren Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts. Vanwege dit heugelijke feit valt Dag van de Scheiding op of rond de datum van die eerste echtscheiding. De Dag van de Scheiding wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Thema 2021: Grenzeloos scheiden

Het doel van de Dag van de Scheiding is het benadrukken dat deskundige begeleiding belangrijk is want niemand wilt een vechtscheiding. Je wilt toch niet dat je kinderen de dupe worden van een scheiding? Elk jaar heeft een ander thema, dit jaar heet het: Grenzeloos scheiden. Stel je bent in het buitenland getrouwd maar je wilt in Nederland scheiden, dan is het goed om te weten of:

 • de Nederlandse rechter de echtscheiding wel kan uitspreken en beslissingen kan nemen over de afwikkeling van uw scheiding;
 • de Nederlandse wet en regelgeving wel van toepassing is of dat van een ander land, bijvoorbeeld het recht van het land waar u bent gehuwd, enige tijd heeft gewoond of waarvan u de nationaliteit bezit;
 • of het wenselijk is en wat er voor nodig is om uw eventuele religieuze huwelijk te kunnen beëindigen.

Voor deze en andere vragen die bij een interculturele scheiding aan de orde kunnen zijn, kan je terecht bij de specialisten van de vFAS.

Bedrijfsuitjesdag

Het is de tweede vrijdag van september, en de tweede vrijdag van september is in 2006 ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum van (het nu langst lopende radioprogramma) de Arbeidsvitaminen uitgeroepen tot Nationale Bedrijfuitjesdag. De dag dat je samen met je collega’s gaat genieten van een bedrijfsuitje. Dus hoppa computer uit, telefoon doorschakelen en je email op auto-reply zetten. Moet jij vandaag gewoon de hele dag werken? Dan zou ik je leidinggevende even attent maken op deze Nationale Bedrijfsuitjesdag zodat jij volgend jaar ook met je collega’s kunt gaan teambuilden!

Deel dit bericht