afbeelding versterkt oriëntatielopen

8 september – Werelddag Oriëntatielopen | Internationale Dag van de Geletterdheid | Maria Geboorte | Wereld CF Dag | Internationale Kinesitherapie Dag (BE) | Internationale Dag van de Fysiotherapie | Internationale Dag van Solidariteit van Journalisten

Werelddag Oriëntatielopen

De Werelddag Oriëntatielopen wordt tweemaal per jaar gehouden. Eenmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. De Werelddag Oriëntatielopen van dit voorjaar is door de organisatoren en haar partners vanwege de COVID-19-pandemie terecht afgelast. Gelukkig gaat de voor vandaag geplande Werelddag Oriëntatielopen gewoon door. Met de kanttekening dat elke activiteit gehouden mag worden tussen 8 september en 14 september. Dit gezegd hebbende ga ik nu de vraag die ik aan mijzelf heb gesteld beantwoorden. De vraag is: wat is dat, oriëntatielopen? Bij oriëntatielopen wordt een route afgelegd die niet is aangeduid op een kaart. Tijdens de route passeer je een aantal gemarkeerde punten. En hoe kom je bij die gemarkeerde punten? Dat bepaal je helemaal zelf!

Is het een race tegen de klok of tegenstanders? Dat kan alle twee, maar het gaat er uiteindelijk om dat je het parcours op de juiste manier aflegt. En dat kun je via de geijkte wandelpaden doen maar dan loop je om. Als je off the road gaat dan snijd je een stuk af. Alleen dat vergt wel een zeer goede conditie van geest en lichaam. Ben benieuwd of deze sport iets voor jou is.

Waar draait het om op Werelddag Oriëntatielopen?

Werelddag Oriëntatielopen draait om het oriëntatielopen meer onder de aandacht brengen, het makkelijk toegankelijk maken tot en het krijgen van meer beoefenaars. Mondiaal meer beoefenaars vinden via clubactiviteiten of via schoolactiviteiten, dat is om het even. Het gaat om zoveel mogelijk jongeren en ouderen de kans te geven om oriëntatielopen te beoefenen.

Internationale Dag van de Geletterdheid

Op de website van de UN staat onder andere het volgende over Internationale Dag van de Geletterdheid te lezen. De COVID-19-crisis heeft wereldwijd het leren voor geletterde en niet-geletterde jongeren en volwassenen op ongekende schaal verstoord. Het heeft de reeds bestaande ongelijkheden in de toegang tot leermogelijkheden voor geletterdheid vergroot. Geletterdheid bij jongeren en volwassenen ontbrak in veel nationale responsplannen, terwijl tegelijktijdig tal van alfabetiseringsprogramma’s moesten stoppen. Veel jongeren en volwassenen werden afhankelijk van thuisonderwijs. De digitale kloof zorgde voor een nog grotere kloof want niet iedereen heeft toegang tot een computer of kan er mee overweg. Laat staan dat iedereen elektriciteit heeft. Toch wel een dingetje om via de computer thuisonderwijs te kunnen volgen.

Waarom is geletterdheid zo belangrijk?

Een analfabeet of laaggeletterde heeft een forse achterstand in de maatschappij. Een forse achterstand met lezen, schrijven en/of rekenen. Waardoor het gebruik van een computer of een smartphone moeilijk is of zelfs onmogelijk. De consequentie? Een grotere kans op werkloosheid en daardoor afhankelijk te worden van een sociale uitkering. Gevoeliger voor nepnieuws en meer kans om bedot, misleid of verkeerd geïnformeerd te worden. Daarom is onderwijs zo belangrijk. Wat ik ook nog wil benadrukken is dat vroegtijdig schoolverlaten gevolgen heeft voor de rest van het leven.

Wat is het verschil tussen analfabetisme en laaggeletterdheid?

Analfabetisme is niet kunnen lezen en schrijven/rekenen. Laaggeletterdheid of functioneel analfabetisme is veel moeite hebben met lezen en schrijven ( rekenen ), zoveel moeite dat men onvoldoende kan functioneren in het dagelijks leven. Iemand kan dan bijvoorbeeld niet zelf een treinkaartje kopen, bijsluiters van medicijnen lezen of formulieren invullen.

De volgende dagen verdienen ook zeker onze aandacht:

Deel dit bericht