nationale collegadag

7 mei – Collegadag | Dag Genitale Zelfbeschikking | Aidswezen Dag | Wereld Wachtwoorddag

Collegadag

Er bestaat onduidelijkheid wanneer nu precies Nationale Collegadag wordt gevierd. Na aanleiding van het weekoverzicht dat ik ieder zondag verstuur naar de nieuwsbriefabonnees kreeg ik een e-mail van één van hen dat haar bedrijf Nationale Collegadag al op 2 mei heeft gevierd omdat “dit op internet staat”. Die datum heb ik ook voorbij zien komen maar ik houd me aan de datum die op nationalecollegadag.nl staat. Logisch toch? Zonder dollen, jammer dat niet iedere website de juiste data hanteren voor de “dagen van”.

Dag Van De Collega

Even een voetnoot voor de Belgische lezers. In België wordt op 19 juni Dag Van De Collega gevierd. De invulling van beide dagen is globaal hetzelfde. Uiteindelijk gaat het allemaal om het bedanken van een collega. Hoe je dat op een ludieke manier kunt doen staat op de eerder vernoemde websites.

Werelddag Genitale Zelfbeschikking

Op 7 mei 2012 oordeelde het Landesgericht Köln dat wanneer een jongen geen toestemming kan geven voor een niet-therapeutische besnijdenis dit wordt gekwalificeerd als aanranding, dus strafbaar. Want, zo staat te lezen in artikel 1631, tweede lid, zin 1 BGB, de besnijdenis verandert het lichaam van het kind permanent en is onherstelbaar. Deze verandering druist in tegen het belang van het kind om later over zijn religieuze overtuiging te kunnen beslissen.

De Duitse wetgever was het niet eens met deze uitspraak en spande een spoedprocedure aan. Om een lang verhaal kort te houden volgt het eindresultaat. De Duitse wetgever is met een regeling gekomen die duidelijk moet maken dat jongensbesnijdenis onder bepaalde voorwaarden wel degelijk is toegestaan. Daarmee is Duitsland naast Zweden, dat al langer wetgeving kent op dit gebied, een van de weinige landen met specifieke regelgeving. Ik vraag me af hoe dit te rijmen valt met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind?

Wat wil Werelddag Genitale Zelfbeschikking bereiken?

 • naleving en uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
 • wetgevingsinitiatieven die alle kinderen (m/v) beschermen tegen niet medisch noodzakelijke besnijdenis
 • bescherming van kinderen met atypische geslachtskenmerken tegen genitale chirurgie en interventie zonder medische indicatie
 • een onmiddellijke stop van besnijdenis van minderjarige mannen (jongens) als HIV-preventie in Afrikaanse landen
 • openbaar onderzoek en onderwijs over de gevolgen van niet-therapeutische genitale chirurgie op kinderen

Wereld Aidswezen Dag

De eerste World AIDS Orphans’ Day (WAOD) werd in 2002 op initiatief van Albina du Boisrouvray (oprichtster van de organisatie FXB) gehouden om aandacht te vragen voor het lot van de ongeveer 16,5 miljoen aidswezen en om de overledenen te herdenken. Meer dan 80 % van deze kinderen (13,8 miljoen) woont in Afrika ten zuiden van de Sahara. Aidswezen zijn wezen die door het overlijden van hun ouders aan aids of aids-gerelateerde ziekten ouderloos achterblijven.

Wereld Wachtwoorddag

Op initiatief van Intel werd in 2013 World Password Day in het leven geroepen. Sinds die dag in 2013 wordt jaarlijks op de eerste donderdag van mei aandacht besteed aan het maken van een sterk wachtwoord. Waarom?Wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen onrechtmatige toegang tot je computer. Hoe sterker het wachtwoord hoe beter de beveiliging van je computer tegen hackers en schadelijke software is. Hackers kraken met groot gemak wachtwoorden als 123456, Password, 12345678, qwerty of 12345. Hackers kraken met groot gemak deze wachtwoorden en andere niet “sterke” wachtwoorden.

Hoe maak ik een sterk wachtwoord?

 • gebruik een wachtwoord van minimaal acht tekens
 • stel nooit één enkel woord in als wachtwoord; maak zinnen
 • neem minimaal één woord, een cijfercombinatie en symbolen toe die alleen jij kent
 • gebruik geen geboortedata, adressen of iets anders dat eenvoudig is te raden
 • gebruik niet je gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam
 • wijk duidelijk af van eerdere wachtwoorden
 • gebruik tekens uit de volgende vier categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen
 • gebruik geen Engels gebruik Nederlands, of een andere weinig gesproken taal zoals het Fries
 • neem niets dat (sterk) lijkt op iets uit een woordenboek
 • een zin kan veiliger zijn; helaas geldt dat niet voor iedere zijn
Deel dit bericht