6 februari – Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Laten we deze dag beginnen met een citaat uit de brief van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres: “Op Day of Zero Tolerance roep ik op tot meer gecoördineerde en uitgebreide wereldwijde acties om vrouwelijke genitale verminking volledig te beëindigen en de rechten van alle vrouwen en meisjes handhaven.” Een pracht van een boodschap, maar zoals zo vaak op deze dagen gebeurt; veel geblaat maar weinig wol.

Wanneer spreken we van Vrouwelijke Genitale Verminking? Als zonder medische noodzaak een deel of het geheel van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen worden weggesneden of het aanbrengen van ander letsel aan de vrouwelijke geslachtsorganen. Het wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van meisjes en vrouwen.

Wereldwijd zijn naar schatting 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Daarvan zijn er 44 miljoen 14 jaar of jonger. Landen met de hoogste percentages van VGV in die leeftijdsgroep  (of jonger) zijn Mali (73%), Gambia (56%), Mauritanië (54%) en Indonesië (49%).

Vrouwelijke Genitale Verminking is onverdeeld in vier categorieën:

  1. Clitoridectomie: gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris en, in zeer zeldzame gevallen, alleen de voorhuid (de huidplooi rondom de clitoris).
  2. Excisie: clitoris en kleine schaamlippen worden verwijderd. Soms worden de grote schaamlippen ook verwijderd. Deze besnijdenis gebeurt in 85% van de gevallen.
  3. Infibulatie: om geslachtsgemeenschap te voorkomen wordt de vaginale opening vernauwd door de kleine en grote schaamlippen volledig te verwijderen en de overgebleven delen aan elkaar vast te naaien. In sommige gevallen wordt ook de clitoris verwijderd.
  4. Alle andere schadelijke procedures aan de vrouwelijke geslachtsorganen voor niet-medisch gebruik; bijvoorbeeld prikken, piercing, insnijden, het afschrapen en het dichtschroeien van het genitale gebied

Buiten het feit dat deze verminkingen ernstige bloedingen veroorzaken en andere gezondheidsproblemen zoals cysten, infecties, onvruchtbaarheid en psychische problemen, geeft het eveneens complicaties bij de bevalling en een verhoogd risico bij sterfte onder pasgeborenen.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland

Om het juiste aantal in Nederland wonende vrouwen die besneden zijn in kaart te brengen is Pharos in 2017 met een nieuw onderzoek gestart. De resultaten van het onderzoek worden medio 2019 verwacht. De cijfers die nu genoemd zijn stammen uit een onderzoek uit 2013.

Naar schatting wonen er 30.000 vrouwen in Nederland die besneden zijn. Het blijkt dat elk jaar 40 tot 50 meisjes in Nederland reëel risico lopen om besneden te worden. Vooral bij bezoek aan het land van herkomst. De leeftijd waarop meisjes het meeste gevaar lopen is van 4 tot 12 jaar. Echter, in sommige culturen worden meisjes slechts enkele dagen na de geboorte al besneden.

Nederlands strafrecht

  • VGV is in het wetboek van strafrecht opgenomen als een bijzondere vorm van kindermishandeling met een maximumstraf van 12 jaar gevangenisstraf (ouder en uitvoerder zijn strafbaar)
  • vanaf juli 2009 is de verjaringstermijn verlengd; tot aan haar 38ste levensjaar kan een vrouw aangifte doen van haar besnijdenis
  • vanaf maart 2013 is een VGV op een meisje met de Nederlandse nationaliteit (of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland) dat in het buitenland is gepleegd strafbaar in Nederland. Dit geldt ook als de dader een buitenlandse nationaliteit heeft en/of niet in Nederland woonachtig is.

Hulp en advies bij vermoeden verminking vrouwelijke genitale

Voor niet acute hulp kunt u als slachtoffer of omstander terecht bij veiligthuis.nl, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week (0800-2000). Als u online informatie of advies wilt, dan kunt u terecht bij onder andere PHAROS, GGD en VEILIG THUIS.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.