afbeelding versterkt sport en vrede

6 april – Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede | Wereld Tafeltennisdag | Werelddag voor Lichaamsbeweging

Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede

Op 23 augustus 2013 riepen het International Olympisch Comité (IOC) en de Verenigde Naties (VN) 6 april uit tot de Internationale Dag van de Sport voor Ontwikkeling en Vrede (IDSDP). Sindsdien staan internationale-, regionale-, nationale sportorganisaties elk jaar stil bij de rol die sport speelt in onze samenleving. Sport verbroedert, sport bevordert de vrede. Sport kan bijdrage aan meer verdraagzaamheid, onderling respect, begrip, solidariteit en sociale integratie. Sporten bevordert de gezondheid!

En toen kwam de pandemie….

De consequentie van de COVID-19-pandemie is dat wereldwijd sportscholen, sportfaciliteiten, openbare zwembaden, dansstudio’s en speeltuinen gesloten zijn. Waarom is dat erg? Sport in al haar facetten kan een rol spelen bij het opbouwen van een veerkrachtige maatschappij en bij het verslaan van coronavirus. Het kan helpen bij het tot stand komen van een veerkrachtige en rechtvaardige wereld.

Hoe vier je Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede?

Deel vandaag op de sociale mediaplatforms een foto of video waarin je laat zien hoe belangrijk sport in je leven is. Probeer verder op een creatieve manier te laten zien dat vaccineren een hulpmiddel is om in de nabije toekomst weer samen of alleen te kunnen sporten. Heb je geen foto of film? Wees niet getreurd. De organisatoren stellen grafisch social media-items beschikbaar.

Wil je de volgende boodschap in het bijschrift zetten?

Laten we helpen de pandemie te beëindigen door ervoor te zorgen dat iedereen wordt beschermd tegen COVID-19. Laten we het speelveld gelijk maken en beter herstellen. #OnlyTogether zullen we weer spelen en juichen. #Sportdag

Wereld Tafeltennisdag

Ook in Nederland wordt op Internationale Dag van Sport voor Ontwikkeling en Vrede de Wereld Tafeltennisdag (WTTD) gevierd. Dit jaar staat in het teken van FEMpowerment, centraal staat sociale inclusie. In het kader van we hebben een clubske opgericht en gij hoort daar bij, denk ik zo. Even zonder dollen. De ITTF en NTTB vinden dat er te weinig vrouwen en meisjes tafeltennissen. De Tafeltennisbond wil dat graag veranderen, daarom worden een aantal acties op touw gezet. Hoe mooi is het om op Wereld Tafeltennisdag met de eerste actie te beginnen. De NTTB heeft clubs opgeroepen om zelf initiatieven te verzinnen. Het beste initiatief heeft een stimuleringsbonus ontvangen van € 250.

Werelddag voor Lichaamsbeweging

Tijdens de 54e Wereldgezondheidsvergadering in 2002 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 6 april uit tot Werelddag voor Lichaamsbeweging. Het thema van de 54e Wereldgezondheidsvergadering was het bevorderen van lichaamsbeweging. Als inspiratiebron werd het Agita Mundo-project genoemd; een al 15 jaar lang lopend project van het ministerie van Volksgezondheid van São Paulo voor het bevorderen van meer lichaamsbeweging

Het thema van de 54e World Health Assembly had een enorme internationale impact. Dusdanig groot dat de Wereldgezondheidsorganisatie besloot om er een permanent evenement van te maken. Sindsdien staat 6 april bekend als Werelddag voor Lichaamsbeweging. Om deze dag te herdenken, worden wereldwijd verschillende evenementen gehouden. Dit jaar online.

Deel dit bericht