4 januari – Wereld Hypnose Dag | Braille Dag

Wereld Hypnose Dag

World Hypnotism Day werd in 2005 in het leven geroepen met het doel om het grote publiek te informeren over de toepassingen en mogelijkheden van hypnose. Het vaak onvolledige beeld dat mensen hebben over hypnose wordt gevormd door wat ze zien in films en/of lezen in boeken. Daarom willen de organisatoren van Wereld Hypnose Dag graag dat mensen de voordelen van hypnose ondervinden en proberen ze de gangbare misvattingen en mythes rondom hypnose weg te nemen. Hypnose gaat niet over “mind-control”,  want er is geen manier om iemand iets te laten doen wat hij normaal niet zou doen. Precies dat soort misvattingen probeert Wereld Hypnose Dag weg te nemen.

Hypnose is meer dan mensen in trance brengen

Natuurlijk kan hypnose gebruikt worden in hypnoseshows maar hypnose kan ook op andere manieren gebruikt worden. Wetenschappelijk gezien zijn er drie verschillende soorten hypnose: suggestie, regressie en analytische.

  • suggestietherapie: de gehypnotiseerde krijgt simpele suggesties om de manier waarop hij denkt, voelt en zich gedraagt aan te passen
  • regressietherapie: de gehypnotiseerde zal zich dingen uit het verleden herinneren, zodat hij beter begrijpt wat de oorzaak van zijn huidige problemen is
  • analytische therapie: de hypnotiseur zal het onderbewustzijn van de gehypnotiseerde proberen te analyseren, om er zo achter te komen wat er precies mis is

Dr. Jack Stanley Gibson (1909-2005)

Hij was een Ierse chirurg die sterk geloofde in de kracht van de geest en pleitte meer dan veertig jaar voor het gebruik van hypnose als alternatief voor anesthesie. Op zijn website staat geschreven dat hij als chirurg meer dan 4.000 ingrepen heeft uitgevoerd met behulp van hypnose in plaats van verdoving. En dan praten we niet over oren uitspuiten maar over grote operaties, chirurgische procedures en behandeling van dislocaties en fracturen.

Verder staat er met enige trots te lezen dat hij door zelfhypnose te gebruiken zichzelf heeft genezen heeft van huidkanker en chronische spataderen. Hij heeft ook nog diverse lp’s, cd’s, boeken en video’s uitgebracht. In hoeverre het waar is weet ik niet maar op diezelfde website staat te lezen dat in 1969 hij de lp “How to Stop Smoking” uitbracht en dat deze lp The Beatles van de nummer 1 positie verdrong. Deze langspeelplaat werd de meest verkochte “zonder muziek” lp aller tijden.

Wereld Braille Dag

Het doel van de Wereld Braille Dag is om jaarlijks op de verjaardag van Louis Braille (4 januari 1809 – 6 januari 1852) het belang en de betekenis van braille in de eenentwintigste eeuw onder de aandacht te brengen. Wist je dat als gevolg van diabetes (suikerziekte) wereldwijd het aantal mensen met een visuele beperking blijft stijgen?  In Nederland alleen al zijn ruim 320.000 mensen slechtziend of blind, daarvan zijn de meeste 55 jaar of ouder. Meer over Louis Braille en hoe braille is ontwikkeld kun je lezen in mijn blog uit 2015.

Is het nog wel nodig om anno 2018 braille te leren?

De kennis van braille is voor iedereen die als baby, kind of volwassene zijn gezichtsvermogen verliest van onschatbaar waarde en zorgt voor meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Voor sommige mensen is braille de enige manier om te communiceren. Sinds kort is er software op de markt  (Easy Converter Express) dat digitale bestanden onder meer kan omzetten naar braille. Hoe mooi is dat?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.