afbeelding versterkt wereld fiets dag

3 juni – Wereld Fiets Dag | Nationale Overblijfdag | Wereld Klompvoet Dag | Sacramentsdag | Dag van de Hoop | Dag van de Constructeur

Wereld Fiets Dag

De Algemene Vergadering van de VN heeft op 12 april 2018 een resolutie aangenomen waarin 3 juni wordt uitgeroepen tot World Bicycle Day. Hiermee erkent de Verenigd Naties de bijdrage die de fiets levert aan een duurzamere toekomst. Waarom vond de Verenigde Naties het nodig om deze dag in het leven te roepen? Een aantal redenen; de fiets is betrouwbaar, milieuvriendelijk en een duurzaam vervoermiddel die in ontwikkelingslanden meer is dan alleen maar een transportmiddel. Het is daar de toegangspoort naar onderwijs, gezondheidszorg en sport. Bijkomend voordeel: op de fiets kom je tot rust en kun je ook de omgeving echt zien en beleven. Genoeg redenen om de lidstaten aan te sporen om de fiets te promoten.

Hoe krijg je meer mensen op de fiets?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een veilige fietsinfrastructuur een manier om meer mensen aan het fietsen (en wandelen) te krijgen. Geld kan ook een stimulator zijn. Uiteindelijk is een fiets een prima, minder duur, alternatief voor een auto. Wat kan helpen om meer mensen te motiveren om op de fiets naar het werk te gaan is een goede fietsinfrastructuur. Daar ligt een verbeteringskans voor veel landen. Want zoveel wandelpaden en fietspaden als Nederland heeft, is redelijk uniek te noemen. Naar schatting ligt in Nederland 37.000 kilometer fietspad, Tsjechië is een goede 2e met 18.000 km. De COVID-19-pandemie heeft er ook toe geleid dat veel steden hun vervoerssystemen hebben heroverwogen. Dat is dan weer een positief iets aan een negatieve situatie.

Nationale Overblijfdag

Het begeleiden van kinderen in de tussenschoolse opvang (TSO) is bepaald geen kattenpis! Dus de vrijwillige medewerkers en/of pedagogisch medewerkers die tussen de middag jouw kind op school opvangen mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kortom om meer aandacht, ondersteuning en begrip voor het werk in de tussenschoolse opvang te genereren is de eerste donderdag van juni uitgeroepen tot Nationale Overblijfdag! Vorig jaar ging de dag vanwege COVID-19 niet door. Omdat ik niks over Nationale Overblijfdag 2021 kan vinden op het almachtige internet ga ik er van uit dat de dag doorgaat. Natuurlijk met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

Wereld Klompvoet Dag

Ponseti International Association (PIA) heeft 3 juni uitgeroepen tot Wereld Klompvoet Dag (World Clubfoot Day). De datum werd gekozen om de geboortedatum van Dr. Ignacio Ponseti te herdenken. Dr. Ignacio Ponseti is de ontwikkelaar en naamgever van de Ponseti-methode; een methode om klompvoeten te behandelen. Het doel van Wereld Klompvoet Dag is om de aandacht te vestigen op de klompvoet en de preventie ervan met behulp van de Ponseti-methode. Een niet chirurgische behandeling die met behulp van gips de voetjes weer probeert recht te maken. De Ponseti-methode is bijna 100 procent effectief mits deze door een opgeleide zorgverlener op de juiste manier wordt toegepast.

Wereld Klompvoet Dag is een belangrijke stap voorwaarts in het vergroten van het wereldwijde bewustzijn dat een klompvoet een behandelbare misvorming is. Op 3 juni wordt niet alleen Dr. Ignacio Ponseti herdacht, ook zijn overtuiging dat elk kind met een klompvoet recht heeft op behandeling. De Ponseti-methode is een hemels geschenk voor alle kinderen die met deze aandoening ter wereld komen.

Gina, vertel vertel. Wat staat er nog meer op de agenda?

  • Sacramentsdag
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • Dag van de Constructeur (→ online gebeuren voor een bepaalde beroepsgroep)
  • Dag van de Hoop (→ online activiteiten)
Deel dit bericht