afbeelding versterkt Bewustwordingsdag tegen Voedselverspilling

29 september – Internationale Bewustwordingsdag tegen Voedselverspilling | Dag van de Balpen | Wereld Hart Dag (Dress Red Day) | Wereld Schoolmelkdag

Internationale Bewustwordingsdag tegen Voedselverspilling

Het terugdringen van voedselverspilling en –verlies is essentieel in een wereld waar het aantal mensen dat honger lijdt sinds 2014 alleen maar toeneemt. Erg triest, zeker als je weet dat elke dag tonnen en tonnen eetbaar voedsel verloren gaan en/of verspild worden. Wereldwijd gaat ongeveer 14% van het geproduceerde voedsel verloren tussen oogst en detailhandel. Terwijl naar schatting 17% van de totale voedselproductie wereldwijd wordt verspild (11% in huishoudens, 5% in de foodservice en 2% in de detailhandel). Deze info, en meer, staat te lezen op un.org.

Waarom is het belangrijk om voedselverspilling te verminderen?

Voedselverspilling en –verlies zijn een ware aanslag op onze voedselsystemen. Hulpbronnen die werden gebruikt om dit voedsel te produceren (inclusief water, land, energie, arbeid en kapitaal) gaan verloren. Buiten dat, wat dacht je van het opruimen van al voedsel dat weggegooid wordt? De International Day of Awareness of Food Loss and Waste is een gelegenheid om zowel de publieke (nationale of lokale autoriteiten) als de particuliere sector (bedrijven en individuen) tot actie op te roepen, acties te prioriteren en door te gaan met innovatie om voedselverlies en -verspilling te verminderen om betere en veerkrachtige voedselsystemen te herstellen en terug te bouwen.

Dag van de Balpen

Op de website van gastblogger Platform Handschriftontwikkeling staat het artikel “Vulpen? Balpen?” (bij rubriek ‘Schrijfmateriaal’). Gastblogger Platform Handschriftontwikkeling heeft de volgende bronnen gebruikt: Tom bow , Wikikids en Wikipedia.

Wat kunnen we vertellen over de balpen? We vieren op de geboortedag van de Joodse Hongaar Lászlo József Biró (of Ladislao José Biro) Dag van de Balpen. Bíró was een veelzijdig man. Hij studeerde medicijnen, maar maakte die studie niet af. In de periode van 1921 tot 1939 was hij onder meer werkzaam als journalist, kunstenaar, effecten – handelaar, coureur en uitvinder. Rond 1930 ontwikkelde hij een automatische versnellingsbak , waarvan het patent werd aangekocht werd door General Motors .

Wie zorgde voor de doorbraak van de balpen?

Al in 1938 ontwikkelde László József Bíró uit Hongarije samen met zijn broer in Budapest de balpen. Na een ontwikkelingsperiode van 18 jaar was de uitvinding rijp voor de aanmelding voor patent. De balpen brak door toen Henry George Martin hem gebruikte om er de Royal Air Force mee uit te rusten. De balpen werd rond 1950 in Nederland geïntroduceerd en verdrong al gauw de tot dan toe gebruikelijke vulpen, alhoewel sommigen de vulpen trouw bleven. De bal pen vervormde je schrift en – erger nog – je hand, beweerden ze. Maar de balpen trok zich daar niets van aan en zette onverstoorbaar zijn opmars voort.

Trek vandaag iets roods aan en drink een glas melk

Deel dit bericht