27 april – Nederland viert Koningsdag


 
Vandaag wordt voor de tweede keer Koningsdag gevierd maar dit jaar voor het eerst op de verjaardag van de Koning zelf en in de nieuwe stijl. De verjaardag van ons staatshoofd Willem-Alexander werd vorig jaar een dag eerder gevierd omdat vorig jaar zijn verjaardag op een zondag viel en op een zondag wordt er géén Koningsdag gevierd net zo min als dat gebeurde toen het nog Koninginnedag heette.
Pas in 2025 zal het weer een dagje eerder worden gevierd.

Vlagprotocol voor Koningsdag

1) de kleuren van de vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw
2) vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen
3) alleen als de kleuren duidelijk te zien mag de vlag blijven hangen
4) een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen
5) de vlag moet een ere plaats hebben
6) er zijn géén voorschriften voor de afmeting, de lxb verhouding moet wel 3:2 zijn

Als je vandaag de vlag hijst dan gaat de oranje wimpel mee de lucht in want op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis doet men dat. En alleen op die dagen, op andere dagen niet.

Ontstaan Koningsdag

Begin 19de eeuw werd ons land officieel een Koninkrijk, met dank aan Napoleon Bonaparte. Zijn broer Lodewijk werd in 1806 benoemd tot de eerste Koning van het koninkrijk, voluit Koning Lodewijk Napoleon van Holland genoemd.
Om van het versnipperde Holland een eenheid te maken besloot Lodewijk om 25 augustus uit te roepen tot een nationale feestdag, zijn naamdag. Notabelen, militairen en ook de bestuurlijke elite kwamen al dan niet gedwongen feestelijk bijeen in veel steden in het koninkrijk waar diverse festiviteiten plaats vonden. Zo ook voor het plebs, het gewone volk, zij konden parades bezichtigen en vuurwerk bewonderen.
Uit krantenverslagen uit die tijd bleek het toch allemaal heel gezellig te zijn geweest, in Den Bosch ging het feest tot 05.30 door.

Prinsessendag

Vaak lees je dat vanuit Prinsessendag uit 1885 het latere Koninginnedag is ontstaan. Dat gedeelte klopt, maar als je gaat kijken naar de overeenkomsten met de viering van de naamdag van Koning Lodewijk Napoleon van Holland en de viering van Koninginnedag á la Emma en Wilhelmina dan moet je deze man toch echt de credits geven voor het bedenken van zo’n nationale feestdag.

Dus als je gaat kijken waar de oorsprong ligt van het vieren van Koningsdag anno nu dan moet je teruggaan naar 1806. Want in dat jaar werd basis gelegd waaruit de traditie is geboren om een nationale feestdag te hebben waarop het volk zijn vorst of vorstin kon eren.

Leve de Koning! Hoera, hoera, hoera.
 

Deel dit bericht