26 september – Dag van de Triagist | Dag voor het Onbekende Kind | Dag zonder Verkeersdode | Dag van de Limburgse Financial | Dag van de Stadsarcheologie | Dag van de Warmtepomp | Dag van de Talen | Dag voor Milieugezondheid | Dag voor de Totale Afschaffing van Kernwapens | Dag van de Scheepvaart | Anticonceptiedag

Dag van de Triagist

Wat is een triagist en waar kun je die vinden? Laten we beginnen met een stukje geschiedenis. In 1792 werd de Franse chirurg Baron Dominique Jean Larrey legerarts in het leger van Napoleon. Tijdens zijn diensttijd kwam hij met 2 revolutionaire ideeën op de proppen: de Ambulance Volante, in het Nederlands de “‘vliegende ambulances”, konden slachtoffers van het slagveld evacueren. Tweede idee was de “triage”. Hij vond dat degene met de zwaarste verwondingen als eerste medische aandacht moest krijgen. En dat was bijzonder omdat voorheen gewonden op rang werden behandeld en niet op urgentie. En dat wordt triage genoemd.

Waar werkt een triagist?

Een triagist werkt op de huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp. Hij/zij beoordeelt de zorgvraag van de patiënt op urgentie en indiceert een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts). Er zijn twee soorten triages, de telefonische en de fysieke. Bij de fysieke triage wordt een patiënt aan de balie geholpen. Bij telefonische, je raadt het al, aan de telefoon. Voordat je de opleiding tot triagist kunt doen heb je werkervaring als doktersassistent of verpleegkundige nodig.

Triagist is een behoorlijk pittige baan met veel verantwoording dus is het niet vreemd dat de Dag van de Triagist in het leven is geroepen om deze beroepsgroep in het zonnetje te zetten en de waardering te geven die ze verdienen.

Internationale Dag voor het Onbekende Kind

Na het Monument voor het Onbekende Kind en de oprichting van Stichting Roos op 1 juli 1999, beide initiatieven van de schrijver/muzikant/schilder Herman van Veen trouwens, werd in 2002 het plan ontwikkeld om een internationaal monument voor het onbekende kind op te richten. Op 26 september 2004 werd het “groeiende” Internationaal Monument voor het Onbekende Kind officieel onthuld door prinses Irene. Met dit monument wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het “onbekende kind” dat in grote problemen heeft moeten opgroeien en/of te vroeg is overleden.

Vanaf 1 januari 2006 voert de stichting de internationale naam Roses for Children en in 2014 sluit men zich aan bij Wereldlichtjesdag. Nu wordt elke tweede zondag in december tijdens Wereldlichtjesdag bij het monument vanaf 18.45 kaarsjes aangestoken en de namen genoemd van overleden kinderen, uiteindelijk zullen om 19.00 alle kaarsjes branden

Europese Dag zonder Verkeersdode

European Day Without A Road Death (Europese Dag zonder Verkeersdode) wordt in het kort ook wel #ProjectEDWARD genoemd. Een bewustwordingsdag die over verkeersveiligheid gaat, en tot doel heeft om de Europese wegen veiliger te maken zodat het aantal verkeersdoden minder wordt.

In Nederland zijn in 2018 in totaal 678 verkeersdoden gevallen, een stijging van bijna 11% ten opzichte van het jaar daarvoor. En dat is tevens de grootste toename sinds 1989. Klik hier voor het overzicht van het CBS.

Welke (inter) nationale dagen pronken er nog meer op de kalender?

Deel dit bericht