afbeelding versterkt FSC Friday

24 september – FSC Friday | SDG actiedag | Bodemdierendagen | Dag van de Materiaalman | Dag van de Jeugdprofessional | Nationale St. Joost-dag | Wereld Gorilladag | Nationale Hartfalendag | Internationale Awareness dag voor Familiaire Hypercholesterolemie (FH) | Wereld Wespen Dag | Knuffel-een-vegetariër-dag

FSC Friday

Wat is FSC? FSC (Forest Stewardship Council®)) is het internationale, onafhankelijke keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Koop je producten met een FSC keurmerk dan kun je er van op aan dat de grondstoffen afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Dus geen wildkap (ontbossing) maar gecontroleerde kap en nieuwe aanplant. Waarom dat belangrijk is? Een omgekapte boom zet geen CO2 meer om in zuurstof, integendeel. De vrijgekomen bodem pompt koolstof terug in de atmosfeer. En dat is niet goed voor het klimaat want CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas.

Thema FSC Friday 2021: Save our Forests. Save our Climate

Dit jaar is het thema van FSC Friday: Save our Forests. Save our Climate. Bossen spelen een essentiële rol bij klimaatregulering. Samen met oceanen zijn bossen de belangrijkste ecosystemen die de planeet gebruikt om koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer te verwijderen. Bijna 1/3 van alle CO2 die vrijkomt uit fossiele brandstoffen, wordt elk jaar door bossen opgenomen. Zelfs met bosbouwactiviteiten en -verwerking fungeren bossen als netto-verwijderaars van CO2. De Overeenkomst van Parijs (COP 21) benadrukte het belang van bossen bij het reageren op klimaatverandering en roept alle landen op om koolstofputten in bossen te behouden.

Red onze bossen. Red ons klimaat

Wetende dat een gemiddelde hardhoutboom maar liefst 21 kg CO2 per jaar kan opslaan, kan de rol van bossen bij het stabiliseren van het klimaat niet worden overschat. Door het verlies en de degradatie van natuurlijke systemen zoals bossen een halt toe te roepen en het herstel ervan te bevorderen, kan een bijdrage worden geleverd aan meer dan een derde van de inspanningen om de klimaatverandering te matigen.

Bovendien zijn 1,6 miljard mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen, bosproducten zijn goed voor 244 miljard dollar aan internationale handel. Bossen herbergen ook 80% van ’s werelds terrestrische biodiversiteit.

Wereld Gorilladag

De eerste Wereld Gorilladag vond plaats in 2017 en viel samen met de vijftigste verjaardag van het Karisoke Research Center. Het door Dian Fossey opgerichte Karisoke Research Center is de langstlopende onderzoek locatie voor gorilla’s en is volledig gewijd aan het behoud, de bescherming en het bestuderen van gorilla’s en hun leefgebieden in Afrika. Er zijn veel organisaties en personen die zich allen inzetten voor het behoudt van de gorilla’s. Wereld Gorilladag streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor alle initiatieven en acties voor deze mensapen.

Welke dagen hebben nog steeds te lijden onder COVID-19?

Deel dit bericht