afbeelding versterkt koningsspelen 2021

23 april – Koningsspelen 2021 | Mondiale Jeugdvrijwilligers Dag | Pixel Stained Technopeasant Day | Wereldlaboratoriumdag | Werelddag van het Boek en de Auteursrechten | Dag van de Engelse Taal | Dag van de Spaanse Taal | Neuspeuteren dag | Dag van het Duitse Bier | Internationale Dag van de Stilte | Week van de Moderevolutie

Koningsspelen 2021

Koningsspelen 2021 begint dit jaar niet met het traditionele gezamenlijke Koningsontbijtje. Dat kan helaas niet binnen de op dit moment geldende adviezen, maatregelen en richtlijnen. Volgend jaar weer een kans. In 2021 is het thema van de Koningsspelen IK+JIJ=WIJ. Het thema wil laten zien dat samen nét dat beetje extra geeft. En, natuurlijk mag een lied niet op de Koningsspelen 2021 niet ontbreken. Dit jaar zingen de kinderen van Kinderen voor Kinderen het nummer Zij aan zij. Ondanks de beperkingen hoop ik dat Koningsspelen 2021 een groot succes worden.

Mondiale Jeugdvrijwilligers Dag

Mondiale Jeugdvrijwilligers Dag (Global Youth Service Day) is een jaarlijks evenement dat jeugdige vrijwilligers in het zonnetje zet. Want het zijn niet alleen de gepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten. Juist de inzet van de jeugdige vrijwilligers is belangrijk voor de continuïteit van vrijwilligerswerk. De Mondiale Jeugdvrijwilligers Dag is de enige dag gewijd aan kinderen en jeugdvrijwilligers. Een dag die in Nederland niet echt bekend is. Jammer, want er lopen on ons land genoeg jongeren rond die vrijwilligerswerk doen.

Wat kun je verwachten van Mondiale Jeugdvrijwilligers Dag?

Tijdens Global Youth Service Day (GYSD) organiseren jongeren over de hele wereld projecten om door middel van dienstverlening hun buurt te helpen . GYSD biedt lokale, nationale en internationale organisaties een manier om:

  • BOUWEN aan de capaciteit van een internationaal netwerk van organisaties die jongerenparticipatie, dienstverlening en leren bevorderen
  • ONDERWIJS het publiek, de media en beleidsmakers over de bijdragen van jongeren
  • MOBILISEER jongeren en volwassenen voor vrijwilligerswerk
  • LEER en deel effectieve praktijken op het gebied van jeugdzorg, jeugdstem en maatschappelijke betrokkenheid in de wereld van vandaag.

Pixel Stained Technopeasant Day

International Pixel-Stained Technopeasant Day is een dag die in 2007 is uitgeroepen door auteur Jo Walton. Waarom? Volgens Walton is het doel van de dag schrijvers aan te moedigen om hun werk, van “professionele kwaliteit”, gratis online aan te bieden. Dit als tegengeluid van het statement van Howard Hendrix (de toenmalige vicepresident van de Science Fiction Writers of America). In dit statement veroordeelt Hendrix schrijvers die hun werk online gratis aanbieden. Hij noemde ze “webscabs” die hun eigen toekomst te grabbel gooien. Hij voorzag een toekomst vol met “pixel -stained techno-peasents” wiens fortuin vernietigd wordt door de schurftige online weggevers. Veel sciencefictionschrijvers en -lezers reageerden vol afschuw op dit statement van Howard Hendrix. Pixel Stained Technopeasant Day is een beetje pesterij volgens mij. Maar goed daar ben ik zelf ook niet vies van.

Onderstaande dagen en week verdienen ook onze aandacht

Deze dag gaat dit jaar stilletjes aan ons voorbij

Deel dit bericht