afbeelding versterkt wereldvismigratiedag

21 mei – Wereldvismigratiedag | Wereld Whisky Dag | Wereld Fiddle Dag | Europese Natura 2000 Dag | Internationale Dag van de Thee | Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling | Wereld Meditatie Dag | Diergeneeskunde Outdoor Event | The Belgian Pride | Wereld Spijsverteringsziekte Week

Wereldvismigratiedag

Home


Wat is de bedoeling van Wereldvismigratiedag (World Fish Migration Day)? Wereldvismigratiedag is een bewustmakingsevenement over het belang van trekvissen en vrij stromende rivieren. Deze internationale evenementendag wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation. Op Wereldvismigratiedag coördineren wereldwijd organisaties hun eigen evenement rond het gemeenschappelijke thema: Vissen. Rivieren en Mensen Verbinden. En dit jaar staat alles in het teken van uitbreken. En laten we eerlijk zijn, na een jaar met de ene na de andere lockdown willen we dat toch allemaal. Dat willen trekvissen ook, maar dat is lastig met die miljoenen door de mens gemaakte barrières die de waterwegen van de wereld “verontreinigen”!

Hoeveel barrières zijn in Europa verdwenen?

Dit jaar staat in het teken van de honderden damverwijderingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en gepland. Als we de focus op Europa leggen dan kan ik je vertellen dat het een recordjaar was voor het verwijderen van dammen. In 2021 werden in 17 landen tenminste 239 barrières, waaronder dammen en stuwen, verwijderd. Eén land liep voorop, en dat was Spanje. In Spanje werden 108 barrières uit de rivieren gehaald.

Waarom vieren we Wereldvismigratiedag?

Trekvissen zijn bijzonder. Ze reizen door rivieren om hun levenscyclus te vervullen, sommige zwemmen meer dan 10.000 km! Ze navigeren met behulp van de stromingen, magnetische velden, zelfs hun reuk- en smaakzintuig. Miljarden mensen over de hele wereld zijn van hen afhankelijk voor voedsel, sport en onderzoek. Veel soorten trekvissen worden echter ernstig bedreigd of lopen gevaar. De belangrijkste oorzaken zijn door de mens gemaakte barrières die de natuurlijke stroming van rivieren verstoren en hun gebruikelijke migratieroutes verhinderen.

Waarom trekken trekvissen?

Veel vissen moeten migreren om zich voort te planten, voor eten en hun levenscyclus te voltooien. Trekvissen zijn een cruciale schakel in de voedselketen en spelen een belangrijke rol bij het creëren van gezonde en productieve riviersystemen. Bovendien zorgen ze voor een belangrijke voedselvoorziening en levensonderhoud voor miljoenen mensen over de hele wereld. Ze zijn ecologisch, cultureel, economisch en recreatief belangrijk!

Daarom moeten we het voortbestaan van deze soorten voor de komende generaties verzekeren. Vissen krijgen echter meestal niet de aandacht die ze verdienen. Daarom is het belangrijk dat we mensen bewust maken van de benarde situatie van trekvissen. Elk evenement dat wordt georganiseerd voor World Fish Migration Day helpt om licht op de problemen te schijnen en brengt ons een stap dichter bij het helpen van onze rivieren en vissen Break Free!

Wat is het doel van deze dag?

Het belangrijkste doel van Wereldvismigratiedag is het vergroten van het bewustzijn voor trekvissen en de rivieren waar zij (en wij!) van afhankelijk zijn. Bewustwording creëren is een essentiële eerste stap om echte verandering teweeg te brengen. World Fish Migration Day wil het publiek meer inzicht geven in het belang van trekvissen en hoe we onze impact op hen kunnen verminderen. De volgende stap is om wereldburgers in staat te stellen in actie te komen. Uiteindelijk streven we naar duurzame verbintenissen van NGO’s, regeringen en de industrie om vrij stromende rivieren te beschermen en zwemroutes voor trekvissen te herstellen!

We vieren vandaag nog meer interessante dagen en meer:

Deel dit bericht