21 februari – Internationale Dag van de Moedertaal | sterfdag Malcolm X

Internationale Dag van de Moedertaal

Moedertaal en cultuur zijn onontsmakelijk met elkaar verbonden; als de moedertaal verdwijnt dan verdwijnen daarmee de inheemse talen en de kennis van en over onze voorouders. Wist je dat naar schatting elke twee weken een taal verdwijnt? Als dit zo door blijft gaan dan vreest de UNESCO dat tegen het einde van deze eeuw de helft van de meer dan 7.000 talen die nu gesproken worden zullen zijn verdwenen. Daarom werd in 1999 de Internationale Dag van de Moedertaal door de UNESCO in het leven geroepen om de diversiteit in cultuur en taal te vieren, alsook de meertaligheid te promoten. Per slot van rekening is onze moedertaal de hoeder van onze cultuur!

Thema 2017: “Naar een duurzame toekomst door meertalig onderwijs”

De directeur-generaal van de UNESCO Irina Bokova benadrukt met dit thema hoe belangrijk meertalig onderwijs is. We leven per slot van rekening in een meertalige wereld. Mensen gebruiken verschillende talen voor verschillende dingen: bij bestuurlijke informatieverzorgingssystemen, in culturele uitingen, in de (social) media, op het internet en de handel. Meertaligheid is de gewoonste zaak van de wereld behalve bij de meeste onderwijsstelsels, daar wordt meertalige realiteit vaak genegeerd.

De eerste klap is een daalder waard!

De weg naar een duurzame toekomst begint bij het aanbieden van onderwijs in de moedertaal. Door een goede beheersing van de eerste taal of moedertaal worden de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen geleerd. Lokale talen spelen een enorme belangrijke rol op weg naar een duurzame toekomst. Want het bevordert participatie in de samenleving en geeft toegang tot nieuwe kennis en culturele uitingen waardoor een harmonieuze interactie ontstaat tussen mondiale en plaatselijke belangen.

Voor de kinderen, jongeren en volwassenen van deze tijd is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij hun wensen en (meertalige) behoeften. Daarom  zal het onderwijs het meertalige karakter van onze samenleving moeten (gaan) weerspiegelen.

Sterfdag Malcom X

Malcom X was begin jaren ’60 de tweede man binnen de Nation of Islam (Black Muslims). Dit was een religieuze, socioculturele en politieke beweging van Afro-Amerikaanse moslims die de suprematie van het zwarte ras predikte. Ze streden op een gewelddadige wijze tegen een in hun ogen door het blanke ras en het christendom gedomineerde maatschappij en streefden naar een eigen, aparte samenleving van vrije zwarten.

Nadat Malcom X afstand nam van de Black Muslims richtte hij Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity op. Dit werd hem door de Nation of Islam (NOI) en zijn leider Elijah Muhammad niet in dank afgenomen. Zij beraamde een aanslag die op 21 februari 1965 resulteerde in de dood van Malcom X.

Het gewelddadige leven en dito dood hebben Malcolm X tot een cultheld gemaakt, net zoals Che Guevara.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.