21 februari – Dag van de Moedertaal | Dag van de Toeristengids | sterfdag Malcolm X

19e Internationale Dag van de Moedertaal

Moedertaal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; als de moedertaal verdwijnt dan verdwijnen daarmee de inheemse talen en de kennis van en over onze voorouders. Wist je dat naar schatting elke twee weken een taal verdwijnt? Als dit zo door blijft gaan dan vreest de UNESCO dat tegen het einde van deze eeuw de helft van de meer dan 7.000 talen die nu gesproken worden zullen zijn verdwenen. Daarom werd in 1999 de Internationale Dag van de Moedertaal door de UNESCO in het leven geroepen om de diversiteit in cultuur en taal te vieren, alsook de meertaligheid te promoten. Per slot van rekening is onze moedertaal de hoeder van onze cultuur!

Taaldiversiteit en meertaligheid: sluitstenen van duurzaamheid en vrede

UNESCO wil met het thema Taaldiversiteit en meertaligheid: sluitstenen van duurzaamheid en vrede de focus leggen op het gegeven dat taaldiversiteit en meertaligheid een essentiële bijdrage kan leveren aan de wereldburgerschapseducatie. Omdat taaldiversiteit en meertaligheid interculturele connecties en betere manieren van samenleven bevorderen. De diversiteit van talen weerspiegelt de onbetwistbare rijkdom van onze verbeeldingskrachten en manieren van leven.

Internationale dag van de Toeristengids

De initiator voor de International Tourist Guide Day is de Mondiale Federatie van Toeristengidsen (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA). Deze internationale dag ter promotie van de toeristengids wordt al sinds 1990 gevierd, en is bij uitstek de ideale dag om in de media meer aandacht te krijgen voor het werk van professionele toeristengidsen.

En hoe vieren we deze dag? Wereldwijd worden door toeristengidsen gratis rondleidingen aangeboden met de bedoeling mensen kennis te laten maken met het werk van de toeristengids. Hopende dat mensen kiezen voor de kwaliteit en bekwaamheid van de professionele toeristengids, en niet voor iemand die zichzelf tot gids heeft gebombardeerd zonder te beschikken over de juiste opleiding en kennis. Waar zijn de gratis rondleidingen in Nederland? Geen idee, kan er niks over terug vinden.

Sterfdag Malcom X

Malcom X was begin jaren ’60 de tweede man binnen de Nation of Islam (Black Muslims). Dit was een religieuze, socioculturele en politieke beweging van Afro-Amerikaanse moslims die de suprematie van het zwarte ras predikte. Ze streden op een gewelddadige wijze tegen een in hun ogen door het blanke ras en het christendom gedomineerde maatschappij en streefden naar een eigen, aparte samenleving van vrije zwarten.

Nadat Malcom X afstand nam van de Black Muslims richtte hij Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity op. Dit werd hem door de Nation of Islam (NOI) en zijn leider Elijah Muhammad niet in dank afgenomen. Zij beraamde een aanslag die op 21 februari 1965 resulteerde in de dood van Malcom X.

Het gewelddadige leven en dito dood hebben Malcolm X tot een cultheld gemaakt, net zoals Che Guevara.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.