afbeelding versterkt (L)VB

2 juni – Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met een (L) VB | Alpe d’HuZes | Nationale Overblijfdag | Internationale Sekswerkersdag | Geboortedag Johnny Weissmuller | Wereld Eetstoornissen Actiedag

Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met een (L) VB

De Stichting Aandacht voor Pesten wil met de Landelijke Dag Aandacht Voor Pesten Bij Mensen Met Een Licht Verstandelijke Beperking extra aandacht generen voor deze groep. Mensen met een (L)VB (licht verstandelijke beperking) zijn vaak kwetsbaar en vinden het lastig om voor zichzelf op te komen. Dit gegeven maakt de landelijke dag een belangrijk dag. Het thema van dit jaar behandelt een onderwerp dat vol in de aandacht staat en zowel voor als achter de schermen voorkomt. Je kunt het bijna al raden, het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Helaas krijgen ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking hiermee te maken. Zelfs meer dan anderen blijkt uit onderzoek.

(o.a. Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder mensen met een beperking van Berlo et al. 2011; Mishandeling van mensen met een verstandelijke beperking Platt et al., 2017)

Wanneer spreekt men over grensoverschrijdend gedrag?

Ieder mens is uniek en heeft persoonlijke opvattingen over wat geoorloofd is, of wat over een grens gaat. De één vindt bijvoorbeeld een aanraking of het gebruik van bepaalde woorden normaal. Een ander voelt zich bij diezelfde aanraking of woorden ongemakkelijk of vindt het veel te ver gaan. Definitie van grensoverschrijdend gedrag (en mishandeling): Elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal.

Er zijn zeven vormen van grensoverschrijdend gedrag vastgesteld:

  1. verwaarlozing en onthouden van zorg
  2. psychologisch misbruik
  3. fysiek misbruik
  4. seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik
  5. discriminatie, op basis van afkomst, sekse, seksuele voorkeur, beperking en/of religie
  6. schending van menselijke en burgerlijke rechten
  7. financieel en/of materieel misbruik

Mensen met (L) VB (Licht Verstandelijke Beperking) lopen meer kans

De kinderen (of volwassenen) die het meeste gevaar lopen om gepest te worden zijn diegene die niet in het hokje alledaags te proppen zijn. Ze zijn géén eenheidsworst zoals het gros van de kudde. Ze zijn uniek! Kinderen (of volwassenen) met een (licht) verstandelijke beperking zijn in de ogen van de pester een makkelijk doelwit. Volgens onderzoek lopen gehandicapte kinderen maar liefst 5 keer zoveel om gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking.

Stop Pesten Nu!

Ongeacht hoe of wat; pesten drijft menig slachtoffer tot wanhoop. Hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en ontwikkelt een negatief zelfbeeld. Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere uitweg ziet dan zelfmoord te plegen. En daar zien we vaak genoeg voorbeelden van voorbijkomen. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen! Dus als je ziet dat iemand gepest wordt, ga dan niet op een afstandje staan te kijken, of wat nog erger is een filmpje maken voor op YouTube of voor in de groepsapp. Neem het op voor diegene die gepest wordt en zeg tegen de pester dat jij dit NIET accepteert. Neem je verantwoordelijkheid!

Vandaag is niet zo’n populaire dag onder de “dagen van” zoals je ziet

Deel dit bericht