afbeelding versterkt maritieme sector

18 mei – Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector | Verantwoordingsdag | Internationale Museumdag | Wereld Plantendag | Wereld Hiv-vaccinatie Dag | Europese Kankerverpleging Dag | National Day of Communication | Annie M.G. Schmidt-week

Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector

Het is dit jaar voor de eerste keer dat de Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector wordt georganiseerd. De International Maritime Organization (IMO) richt zich met deze jaarlijks terugkerende dag op het behalen van SDG 5 (gendergelijkheid). En het richt zich ook op ondersteuning van werkzaamheden om de huidige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maritieme sector aan te pakken. Met de Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector worden ook vrouwen in de maritieme sector in het zonnetje gezet. En de dag is tevens bedoeld voor werving en het behoud van duurzame werkgelegenheid van vrouwen in de maritieme sector.

Wat zijn de voordelen van gendergelijkheid?

Er is voldoende bewijs dat investeren in vrouwen de meest effectieve manier is om samenlevingen, bedrijven en zelfs landen te helpen. Landen met meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen hebben een betere economische groei. Bedrijven met meer vrouwelijke leiders presteren beter (zie onderzoek The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards). Vredesakkoorden waar ook vrouwen bij betrokken zijn, zijn duurzamer. Parlementen met meer vrouwen vaardigen meer wetgeving uit over belangrijke maatschappelijke kwesties zoals gezondheid, onderwijs, antidiscriminatie en kinderbijslag. Als je deze voorbeelden leest dan kun je eigenlijk alleen maar 1 ding concluderen: gelijkheid voor vrouwen betekent vooruitgang voor iedereen.

Wat is het thema van Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector?

International Day for Women in Maritime staat in het teken van het thema “Training-Visibility-Recognition: Supporting a barrier-free working environment for Women in Maritime “. De naam van het thema is tevens de naam van het daar bijhorende virtuele symposium dat vandaag van 14:00 – 16:30 uur, British Summer Time (BST) zal plaatsvinden.

Het symposium zal de nadruk leggen op de noodzaak voor vrouwen om meer zichtbaar en mainstream te zijn in de maritieme gemeenschap. Maar ook aan boord van schepen en in de hele sector, en op grotere schaal in vertegenwoordiging op besluitvormingsniveaus. Het symposium zal ook ingaan op de ontwikkeling van vaardigheden voor vrouwen in de maritieme sector.

Gedeelte van het bericht van de secretaris-generaal van IMO

Gendergelijkheid wordt erkend als een belangrijk platform voor een duurzame toekomst. Het is vastgelegd in Sustainable Development Goal 5, een van de 17 doelen die ten grondslag liggen aan de Sustainable Development Agenda van de Verenigde Naties. Al meer dan drie decennia ondersteunt de IMO gendergelijkheid via ons programma voor vrouwen in de maritieme sector. Waarbij geprobeerd wordt om vrouwen in de sector sterker te maken door middel van training, zichtbaarheid en erkenning.

Laten we op deze eerste Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector van de gelegenheid gebruik maken om stil te staan bij de vele vrouwen die bijdragen aan de toekomst van de maritieme sectoren. Dat zijn onder andere de: navigators, ingenieurs, landmeters, CEO’s, managers, vertegenwoordigers van de overheid en de sector. Vrouwen werken in alle facetten van de maritieme sector om de overgang naar een koolstofarme, gedigitaliseerde en duurzamere toekomst voor de sector te ondersteunen.

Er is nog steeds sprake van een onbalans tussen mannen en vrouwen in de zeevaart sector. Maar de tijden veranderen nu men beseft dat diversiteit in de maritieme sector de hele sector ten goede komt. De maritieme sectoren zijn tegenwoordig voor iedereen.

Volledige tekst van het bericht

Wil je meer weten over deze dagen? Klik op de “dag” voor informatie

Deel dit bericht