afbeelding versterkt Dag voor het Tegengaan van Haatzaaien

18 juni – Internationale Dag voor het Tegengaan van Haatzaaien | Dag van de Bouw | Dag van de Munt | Dag van het Oudere Paard | Vlaggetjesdag | Nationaal Open Tuinen Weekend | Nationale herdenking bij Brandweermonument | Nacht van de Vluchteling | Roze Zaterdag | Internationale Surfendag | Wereld Jongleerdag | Internationale Sushi Dag | Internationale Picknickdag | Internationale Paniekdag | Internationale Dag van de Duurzame Gastronomie | Neurodiversity Pride Day | Wereld Martini Dag

Internationale Dag voor het Tegengaan van Haatzaaien

Als belangrijke mijlpaal in de strijd tegen haatzaaien heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen over “het bevorderen van de interreligieuze en interculturele dialoog en tolerantie bij het tegengaan van haatzaaiende uitlatingen”. De resolutie erkent de noodzaak om discriminatie, vreemdelingenhaat en haatzaaien tegen te gaan. En roept alle relevante actoren op om meer inzet te tonen om dit fenomeen aan te pakken, en dat in overeenstemming met de internationale mensenrechtenwetgeving. De resolutie riep 18 juni uit tot de Internationale Dag voor het Tegengaan van Haatzaaien, en vandaag is het dan zover.

Wat is haatzaaien?

In gewone taal verwijst haatzaaien losjes naar een beledigend discours dat gericht is op een groep of een individu op basis van inherente kenmerken – zoals ras, religie of geslacht – en dat de sociale vrede kan bedreigen. Volgens de internationale mensenrechtenwetgeving is er geen universele definitie van haatzaaien, aangezien het concept nog steeds veel wordt betwist. Vooral met betrekking tot de relatie met vrijheid van mening en meningsuiting, non-discriminatie en gelijkheid. Met het doel om een verenigd kader te bieden voor het VN-systeem om het probleem wereldwijd aan te pakken, definieert de strategie en het actieplan van de Verenigde Naties tegen haatzaaien haatspraak als volgt. “Elke vorm van communicatie in spraak, geschrift of gedrag, die aanvalt of gebruikt pejoratieve of discriminerende taal met betrekking tot een persoon of groep op basis van wie ze zijn. Met andere woorden, op basis van hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, geslacht of andere identiteitsfactor.”

Haatdragende taal neemt toe

Haatdragende taal zet aan tot geweld en ondermijnt de sociale cohesie en tolerantie. Het verwoestende effect van haat is helaas niets nieuws. De omvang en impact ervan worden tegenwoordig echter versterkt door nieuwe communicatietechnologieën, tot het punt dat haatzaaien – ook online – een van de meest voorkomende methoden is geworden om verdeeldheid zaaiende retoriek en ideologieën op wereldschaal te verspreiden en de vrede te bedreigen.

De Verenigde Naties hebben een lange geschiedenis in het mobiliseren van de wereld tegen allerlei soorten haat, om de mensenrechten te verdedigen en de rechtsstaat te bevorderen. De impact van haatzaaien doorkruist tal van bestaande aandachtsgebieden van de Verenigde Naties, van mensenrechtenbescherming en preventie van gruweldaden tot het handhaven van vrede en het bereiken van gendergelijkheid en het ondersteunen van kinderen en jongeren.

Wanneer is het zaadje voor de dag gelegd?

Omdat het bestrijden van haat, discriminatie, racisme en ongelijkheid de kern vormt van de principes en het werk van de Verenigde Naties, werkt de organisatie aan het bestrijden van haatzaaien. Dit principe is verankerd in het Handvest van de Verenigde Naties, in het internationale mensenrechtenkader en in de wereldwijde inspanningen om de Sustainable Development Goals te bereiken. De impact van haatzaaien doorkruist tal van bestaande aandachtsgebieden van de Verenigde Naties, van mensenrechtenbescherming en preventie van gruweldaden tot het handhaven van vrede en het bereiken van gendergelijkheid en het ondersteunen van kinderen en jongeren.

De Internationale Dag voor het Tegengaan van Haatzaaien is een initiatief dat voortbouwt op de VN-strategie en het actieplan inzake haatspraak uit 2019. Dit eerste initiatief van de VN is ontworpen om haatzaaien aan te pakken en biedt een kader voor ondersteuning van de lidstaten. Het benadrukt tevens de noodzaak om haat holistisch en met volledig respect voor de vrijheid van mening en meningsuiting tegen te gaan. Natuurlijk in samenwerking met belanghebbenden, zoals maatschappelijke organisaties, media, technologiebedrijven en sociale media platforms.

Niet normaal. Je kunt nu nog kiezen uit 16 inter- en nationale dagen

Deel dit bericht