afbeelding versterkt Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte

17 juni – Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte | Dag van het Werkplezier Dag van het Erfrecht | Nacht van het Gebed | Nationale Apfelstrudeldag | Wereld Krokodillen Dag | Wereldwijde Vuilnismannendag | Nationale Archeologiedagen | Dutch Vespa Days | Pinkpop | Internationale Lambrusco Week

Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte

Ik wilde bijna beginnen met: “wat een droog en dor onderwerp zeg die Werelddag voor de strijd tegen Verwoestijning en Droogte.” Maar de strijd tegen verwoestijning en droogte is een serieuze zaak dus daarom begin ik er maar niet mee. Woestijnvorming is niet alleen maar een ver-van-mijn-bed-show het is dichter bij huis dan je denkt. In bijvoorbeeld het zuiden van Spanje kun je met eigen ogen zien welke dreiging er uit gaat van droogte en watertekorten door klimaatverandering. Over Spanje gesproken, zij zijn het gastland voor het Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte evenement. Bekende wetenschappers en experts, jongerenvertegenwoordigers en stakeholders uit Spanje en de rest van de wereld zullen vandaag spreken over de rol van de wetenschap op basis van de droogterisico’s, succesverhalen en levensvatbaar beleid.

Samen opstaan uit de droogte

Droogte behoort tot de grootste bedreiging voor duurzame ontwikkeling. Vooral in ontwikkelingslanden, maar ook in toenemende mate in ontwikkelde landen. Naar schatting zal in 2050 meer dan driekwart van de wereldbevolking door droogte worden getroffen. Sinds 2000 is het aantal en de duur van droogte, in vergelijking met de twee voorgaande decennia (WMO 2021), met 29% toegenomen. Wanneer meer dan 2,3 miljard mensen al te maken hebben met waterstress, is dit een enorm probleem.

Steeds meer van ons zullen in 2040 leven in gebieden met extreme watertekorten, waaronder naar schatting één op de vier kinderen (UNICEF). Geen enkel land is immuun voor droogte (UN-Water 2021). Dit jaar benadrukt het thema van de Internationale Dag tegen Woestijnvorming en Droogte “Samen opstaan uit de droogte” de noodzaak van vroegtijdige actie om rampzalige gevolgen voor de mensheid en de planetaire ecosystemen te voorkomen

Als de bodem om hulp vraagt

Het oprukken of uitbreiden van een woestijn en het ontstaan van nieuwe woestijngebieden is verwoestijning. Het wordt voornamelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatschommelingen. Woestijnvorming verwijst niet naar de uitbreiding van bestaande woestijnen. Het komt voor omdat ecosystemen in droge gebieden, die meer dan een derde van het landoppervlak van de wereld beslaan, extreem kwetsbaar zijn voor overexploitatie en ongepast landgebruik. Armoede, politieke instabiliteit, ontbossing, overbegrazing en slechte irrigatiepraktijken kunnen allemaal de productiviteit van het land ondermijnen.

Wanneer het land achteruitgaat en niet meer productief is, verslechteren en veranderen natuurlijke gebieden. Zo neemt de uitstoot van broeikasgassen toe en neemt de biodiversiteit af. Het betekent ook dat er minder ongerepte natuur is om zoönosen, zoals COVID-19, in toom te houden en ons te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals droogte, overstromingen en zand- en stofstormen. De UNCCD roept daarom op om het land te behandelen als een beperkt en kostbaar natuurlijk kapitaal dat we weer in haar volle glorie dienen te herstellen. Iedereen heeft een rol te spelen, want iedereen heeft belang bij de toekomst! Amen!

Wil je meer weten over onderstaande topics? Klik en lees

Deel dit bericht