afbeelding versterkt Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld

19 juni – Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten | Nationale Historische Reddingboot Dag | Vaderdag | Wereld Slenteren Dag | Wereld Sikkelcel Dag

Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld

Heb je geen leuker onderwerp Gina? Nee, dat heb ik niet. Nog steeds is seksueel geweld een onderdeel van de huidige oorlogvoering. Kijk maar eens naar de “speciale militaire operatie” van Rusland in Oekraïne. Ook daar zien we dat seksueel geweld wordt ingezet als oorlogswapen. De verhalen over verkrachtingen van Oekraïense vrouwen en meisjes door Russische soldaten zijn gruwelijk en misselijkmakend. Maar het gebeurt niet alleen in Oekraïne, het schijnt “normaal” te zijn. Helaas. Hulpverleners in het veld schatten dat voor elke verkrachting die wordt gemeld, 10 tot 20 gevallen niet gedocumenteerd blijven. En daarom heb ik gekozen om vandaag Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten extra te belichten.

Wat betekent conflict gerelateerd seksueel geweld?

De term conflict gerelateerd seksueel geweld (CRSV) heeft betrekking op verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie, gedwongen huwelijken en elke andere vorm van vergelijkbare seksueel geweld tegen vrouwen, mannen, meisjes of jongens die direct of indirect in verband kan worden gebracht met een (gewapend) conflict. De term omvat ook mensenhandel in conflictsituaties met het oog op seksueel geweld of uitbuiting. Steeds meer wordt tijdens oorlogen en conflicten seksueel geweld ingezet als machtswapen en als wapen om een samenleving te ontwrichten. Seksueel geweld tegen burgers is een misdaad tegen de menselijkheid en strafbaar voor het Internationaal Strafhof.

CRSV als een op zichzelf staande bedreiging voor de collectieve veiligheid

In 2021 leidde het voortdurende gebruik van militaire middelen, in plaats van diplomatieke en politieke, tot grootschalige ontheemding. Hierdoor werden burgers blootgesteld aan verhoogde niveaus van seksueel geweld. Toenemende ongelijkheid, toegenomen militarisering, verminderde openbare ruimte en de illegale stroom van handvuurwapens en lichte wapens droegen er onder meer toe bij dat om wijdverbreid en systematisch conflict gerelateerd seksueel geweld aan te wakkeren, zelfs te midden van een wereldwijde pandemie.

Vrouwelijke vredestichters en mensenrechtenverdedigers waren vaak specifiek het doelwit, onder meer door seksueel geweld en intimidatie als een vorm van vergelding, om hen uit het openbare leven te weren. Activisten en pleitbezorgers die werkten om de benarde situatie te benadrukken en de rechten van overlevenden van conflict gerelateerd seksueel geweld te verdedigen, en om hun toegang tot justitie en diensten te ondersteunen, werden ook onderworpen aan represailles en intimidatie.

Speciale vertegenwoordiger

De Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict fungeert als als VN-woordvoerder en politiek pleitbezorger op het gebied van conflict gerelateerd seksueel geweld. Ze is voorzitter van de UN Action en haar werk wordt ondersteund door het VN-team van deskundigen op het gebied van de rechtsstaat/seksueel geweld in conflicten. In 2017 is Pramila Patten benoemd. Zij volgt mevrouw Zainab Hawa Bangura en mevrouw Margot Wallström op.

Wat heeft de UN Action als doel?

UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action) is een netwerk van 21 VN-entiteiten, verenigd met als doel een einde te maken aan seksueel geweld tijdens en na gewapende conflicten. Werkend als één VN, heeft de VN-Actie als doel: 1) conflict gerelateerd seksueel geweld voorkomen, 2) verantwoordelijkheid vergroten en 3) voldoen aan de behoeften van slachtoffers van seksueel geweld. In alle relevante resoluties benadrukt de Veiligheidsraad specifiek VN-Actie als het cruciale coördinatieforum tussen instanties om CRSV aan te pakken, door middel van gezamenlijke belangenbehartiging, kennisgeneratie en programmering

Ga samen met je vader lekker slenteren vandaag, het beste cadeau!

Deel dit bericht