18 december – Dag van de Arabische Taal | Dag van de Migranten | Serious Request

Dag van de Arabische Taal

Op 18 december 1973 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in resolutie 3190 (XXVIII) om de Arabische taal onder de officiële talen en werktalen van de Algemene Vergadering en de belangrijkste commissies te scharen. Daarmee werd de Arabische taal één van de officiële talen van de VN.

Het Arabisch

Het Arabisch is een Semitische taal die oorspronkelijk alleen gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Na het ontstaan van de islam nam het Arabisch een vogelvlucht omdat de taal nauw verbonden was met de nieuwe religie. Er wordt geschat dat vandaag de dag tussen de 300 en 390 miljoen mensen Arabisch spreken. Het is gewoon moeilijk te bepalen hoeveel mensen nu precies deze taal spreken vanwege de vele verschillende dialecten.

Internationale Dag van de Migranten

Door het grote stijgende aantal migranten vond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de tijd rijp worden voor een International Migrants Day. Daarom riepen zij op 4 december 2000 18 december uit tot International Migrants Day. Een zorgvuldig gekozen datum want op die dag in 1990 keurde de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van Alle Migrerende Werknemers en Hun Gezinsleden goed.

We Together

Internationale Migrantendag 2019 focused zich op de verhalen uit de samenleving. Verhalen die net zo gevarieerd en uniek zijn als elk van de 272 miljoen migranten die ergens anders een nieuw leven leiden willen gaan beginnen. Van de Syrische kapper die in Turkije knipt, tot aan het orkest waarin muzikanten spelen uit Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Het zijn lichtende voorbeelden van een geslaagde migratie waarin waardigheid en respect de boventoon voeren.

Je krijgt een florerende samenleving wanneer nieuwkomers zich willen aanpassen aan de tradities van het land waarin ze gaan wonen en wanneer de lokale bevolking iedere nieuwkomer in hun midden verwelkomt.

3FM Serious Request: The Lifeline

Vandaag gaat 3FM Serious Request 2019 van start. Liepen vorig jaar 3 teams 3 verschillende routes naar één en hetzelfde eindpunt, dit jaar gaat het anders. Nu lopen 3 teams in estafettevorm de route van Goes naar Groningen. Een week lang, 24/7, wandelen en live radio maken. Je moet het maar kunnen. Jij de luisteraar kunt meelopen, een actie beginnen om geld op te halen of een donatie doen.

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor psychologische hulp voor de slachtoffers van mensenhandel en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en herkennen. De meeste slachtoffers van de in totaal 25 miljoen slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en dan voornamelijk volwassen vrouwen (49%).

Neem je verantwoordelijkheid!

Wij allemaal moeten alert zijn om mensenhandel en de daaruit voortvloeiende moderne slavernij te herkennen en voorkomen. Deze vorm van slavernij verdient mijn inziens meer aandacht dan de roep om aandacht voor de slavernij uit het jaar stillekes.

Deel dit bericht