afbeelding versterkt bestrijding armoede

17 oktober – Internationale dag ter Bestrijding van Armoede | Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten | Wereld Trauma Dag | Wereld Speelgoedcamera Dag | Pompoendag (BE)

Internationale dag ter Bestrijding van Armoede

De COVID-19-pandemie heeft gezorgd voor meer (extreme) armoede. Volgens de Wereldbank worden als gevolg van de crisis tussen de 88 en 115 miljoen extra mensen in armoede geduwd. De meerderheid van de “nieuwe armen” tref je aan in Zuid-Aziatische en Sub-Sahara landen. Precies daar waar de armoedecijfers al hoog zijn. Het is de verwachting dat in 2021 het totaal aantal “nieuwe armen” gaat stijgen naar gemiddeld 153 miljoen. In feite hebben de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van de pandemie te beperken de armoede alleen maar vergroot. Dat (en wat hieronder staat) staat te lezen op un.org.

Armoede is niet alleen een economisch probleem

In een wereld die wordt gekenmerkt door een ongekend niveau van economische ontwikkeling, technologische middelen en financiële middelen, is het een morele schande dat miljoenen mensen in extreme armoede leven. Armoede is niet alleen een economisch probleem, maar eerder een multidimensionaal fenomeen dat zowel een gebrek aan inkomen als de basismogelijkheden om in waardigheid te leven omvat.

Mensen die in armoede leven ervaren veel met elkaar samenhangende en elkaar versterkende oorzaken die er voor zorgen dat ze in armoede blijven leven. Denk hierbij aan:

  • gevaarlijke werkomstandigheden
  • onveilige huisvesting
  • gebrek aan voedzaam voedsel
  • ongelijke toegang tot de rechter
  • gebrek aan politieke macht
  • beperkte toegang tot gezondheidszorg

Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten

Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten wil de ernst en impact van aangeboren stofwisselingsziekte en het belang van onderzoek onder de aandacht van een groot publiek brengen. Wat velen onder ons niet weten is dat jaarlijks 200 kinderen overlijden aan stofwisselingsziekten. Dat is meer dan aan kanker, en toch weten we niet veel over stofwisselingsziekten. Eén van de oorzaken daarvan is dat ze vrij weinig voorkomen en dat de namen van de ziekten behoorlijk ingewikkeld zijn.

Hoe ontstaat een stofwisselingsziekte?

Op het moment dat het lichaam een specifiek enzym mist worden de voedingsstoffen uit eten en drinken niet goed omgezet naar lichaamseigen bouw- en energiestoffen, men spreekt dan van een stofwisselingsziekte. Een goede stofwisseling is noodzakelijk voor de nieuwe opbouw van spieren, botten, organen maar ook voor het vrij maken van energie. Je hebt een goede stofwisseling nodig om te kunnen groeien, lezen, schrijven, eten, praten, sporten.

In totaal zijn er ongeveer 600 verschillende stofwisselingsziekten bekend. Enkele voorbeelden zijn taaislijmziekte, ziekte van Batten, PKU, ziekte van Fabry en MCAD. Dit zijn allemaal ziekten die zeldzaam en complex zijn en dat is de reden dat artsen ze vaak niet herkennen.

Axel Foundation

De Axel Foundation draagt namens Axel Daniël Drieënhuizen een steentje bij aan het meer bekend maken van én informatieverstrekking over stofwisselingsziekten (peroxisomaal in het bijzonder). Door onbekendheid is er weinig begrip, laat staan besef ten aanzien van de impact. Het is dus logisch dat de Axel Foundation de initiator is van Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten. Een dag die bedoeld is om:

  • bewustzijn te creëren over stofwisselingsziekten en aan te zetten tot actie
  • kinderen, gezinnen, artsen, onderzoekers, belangenbehartigers en fondsenwervers een goed gevoel te geven een gevoel van erkenning, begrip, steun, betrokkenheid
  • relevante ontwikkelingen onder de aandacht te brengen

Er blijven nog 3 dagen over (1 dag is afgelast vanwege COVID-19)

 

Deel dit bericht