afbeelding versterkt wereld tos dag

15 oktober – Wereld TOS dag | Werelddag voor Handen Wassen | Wereld Studenten Dag | Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen

Wereld TOS dag

TOS (taalontwikkelingsstoornis) is een onzichtbare erfelijke handicap die vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren, autisme of een algemene taalachterstand. En daarom wordt daar op Wereld TOS Dag extra aandacht aangegeven. Vergis je niet, taalachterstand is totaal wat anders dan een taalontwikkelingsstoornis. Bij een achterstand kent en begrijpt een kind minder van de Nederlandse taal. En bij een stoornis wordt de taal minder goed verwerkt in de hersenen. Naar schatting heeft 5-7% van de 2-5 jarigen een spraak- taalprobleem.

De eerste 1001 dagen zijn cruciaal

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind zijn voor een groot deel bepalend voor hoe dat kind de rest van zijn/haar leven functioneert. Dit geldt niet alleen op taalgebied, dit geldt voor alles. Dus als je in die tijdspanne van 1001 dagen vermoedt dat je kind misschien TOS heeft ga dan eens bij het consultatiebureauarts of huisarts langs voor deskundige oog en dito advies.

Maar niet ieder kind dat later begint met praten heeft TOS. De één is gewoon sneller dan de ander. Als ouder kun je ook het één en ander doen om het praten en de taalontwikkeling van je kind te stimuleren: lees veel voor, praat veel in een rustig tempo, samen spelletjes doen en kromme zinnen niet verbeteren. Wat dan wel? Bijvoorbeeld: dit bal kapot hé? Ja, deze bal is kapot.

Herkennen taalontwikkelingsstoornis

Doordat de gemeenten bezuinigen op de jeugdgezondheidszorg kan de preventieve logopedie voor jonge kinderen in gevaar komen. Dat houdt concreet in dat pas op latere leeftijd spraak- taalproblemen bij kinderen kunnen worden gesignaleerd. Dit is slecht nieuws want juist bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis geldt hoe eerder dat het gesignaleerd wordt hoe beter, men kan dan ook snel met de juiste behandeling beginnen. Het taalverwervingsproces voltrekt zich tussen de leeftijd van nul en vijf jaar, daarom is het van groot belang om problemen vroegtijdig te signaleren. Hoe herken je überhaupt of een kind TOS heeft?

Enkele voorbeelden van signalen bij baby’s:

  • brabbelt niet of weinig gevarieerd
  • is opvallend stil tijdens spelen
  • zegt en begrijpt weinig woorden
  • is snel boos en verdrietig als je hem of haar niet begrijpt

Een paar voorbeelden van signalen bij peuters:

  • maakt nog geen duidelijke zinnen
  • kent weinig woorden
  • lijkt niet te luisteren
  • slecht verstaanbaar

Waarom is het belangrijk dat je kind een behandeling krijgt voor TOS?

Door de taalontwikkelingsstoornis heeft je kind moeite om gevoelens onder woorden te brengen en het gevolg daarvan is dat het zich vaak onbegrepen en eenzaam voelt en kan daardoor psychisch in de knoop raken. De gevolgen zijn onhandelbaar gedrag, kind trekt zich terug, onzekerheid, frustraties en dat kan allemaal weer leiden tot agressief gedrag. Tot aan het zevende levensjaar is de taalspraakontwikkeling het sterkst bij je kind, dus tot aan die tijd is er veel winst te behalen. En deze winst betaalt zich uit in de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière van je kind. Daarom is vroegtijdige signalering van TOS super belangrijk voor de rest van zijn of haar leven!

Wat hebben we vandaag nog meer in de agenda staan?

Deel dit bericht