14 november – Wereld Diabetes Dag

Wereld Diabetes Dag

In 2006 werd Wereld Diabetes Dag een officiële dag van de Verenigde Natie. Echter, vijftien jaar eerder (1991) werd deze dag al opgericht door de International Diabetes Federation (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als reactie op de enorme wereldwijde toename van diabetes. Deze dag (WDD) is globaal gezien de belangrijkste bewustwordingscampagne voor diabetes.

Waarom op 14 november?

Wereld Diabetes Dag wordt elk jaar gevierd op 14 november omdat op die dag Frederick Banting is geboren.
Nou en, zal je zeggen maar hij was het die in 1922 samen met Charles Best erin slaagde om insuline uit de alvleesklieren van honden te extraheren en te isoleren. Voor diabetici is insuline gigantisch belangrijk omdat insuline het bloedsuikergehalte regelt. Vanwege het belang van deze ontdekking werd gekozen voor 14 november.

Thema 2016: “Eyes on diabetes”

Elk jaar heeft Wereld Diabetes Dag een ander thema. Dit jaar is het “Eyes on Diabetes”. De focus ligt op:

 • screening (bevolkingsonderzoek), zodat diabetes type 2 eerder wordt ontdekt en behandeld
 • screening op diabetescomplicaties, is een essentieel onderdeel voor alle diabetes types

Bij patiënten met diabetes mellitus of suikerziekte kunnen zich 2 oogheelkundige problemen voordoen; wisselende gezichtsscherpte of netvliesafwijkingen (diabetisch retinopathie). Onbehandeld kunnen netvliesafwijkingen ernstige schade aan de ogen toebrengen die in het ergste geval zelfs tot blindheid kunnen leiden. Een snelle diagnose gevolgt door behandeling kan schade aan het gezichtsvermogen voorkomen. Daarom is een jaarlijkse controle van de ogen voor een diabetespatiënt ontzettend belangrijk.

Hoeveel mensen hebben diabetes?

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor. Bij oude, jonge, dikke en dunne mensen. In 2014 waren er 1.078.400 mensen met diabetes bekend bij de huisarts; 552.300 mannen en 526.100 vrouwen. Ongeveer 90% van alle bekende diabetespatiënten heeft type 2 diabetes. Risicofactoren voor type 2 diabetes zijn:

 • ongezonde voeding (teveel verzadigd vet en onvoldoende voedingsvezel)
 • te weinig bewegen
 • overgewicht
 • roken
 • diabetes in de familie
 • buikomtrek: goed ≤ 80 cm bij vrouwen, bij mannen ≤ 94 cm
 • zwangerschapsdiabetes
 • polycysteus ovarium syndroom
 • hoge bloeddruk
 • zeer laag of hoog cholesterolniveau
 • raciale factoren

Hoe meer risicofactoren iemand heeft, hoe hoger het risico is om ooit type 2 diabetes te krijgen. Matig gebruik van alcohol en koffie lijken daarentegen het risico op diabetes te verminderen.

(bron:www.volksgezondheidenzorg.info)

Bevolkingsonderzoek, ja of nee?

In 2014 overleden ruim 2.700 mensen aan diabetes. De werkelijke sterftecijfers door diabetes zijn onbekend en liggen vele malen hoger, omdat veel mensen overlijden aan complicaties van diabetes, bijvoorbeeld hart- en nierfalen. Is dit een gegronde reden voor een bevolkingsonderzoek? Ik vind van wel, het aantal mensen dat direct overlijdt aan diabetes of aan de complicaties van diabetes zal niet lager liggen dan dat er mensen overlijden aan borstkanker.

Op zijn minst lijkt mij het aantal sterfgevallen een reden voor het Nederlands Huisartsen Genootschap om jaarlijks casefinding bij risicogroepen op diabetes aan te bevelen, zeker gezien het feit dat ongeveer 20% van de mensen niet weten dat ze diabetes hebben. Voorkomen is beter dan genezen, toch?

Wat is casefinding?

Casefinding is een vorm van screening waarbij tijdens het spreekuurbezoek bij de huisarts of de GGD een glucosemeting wordt verricht bij mensen met een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2.
Casefinding wordt geadviseerd bij personen vanaf 45 jaar met een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten, overgewicht hebben of naaste verwanten met diabetes mellitus type 2 en bij personen van Turkse, Hindoestaanse of Surinaamse afkomst.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.