afbeelding versterkt dag van de achterhoekse popmuziek

12 december – Dag van de Achterhoekse Popmuziek | Internationale Kerststerdag | Internationale Dag van de Neutraliteit | Internationale Dag voor Gezondheidszorg voor Iedereen | Internationale Shareware Dag

Dag van de Achterhoekse Popmuziek

Op initiatief van DRU Cultuurfabriek en Behind the Corner wordt de Dag van de Achterhoekse Popmuziek georganiseerd. Voorgaande jaren traden verspreid over de hele Achterhoekse regio meer dan honderd Achterhoekse artiesten in cafés, podia, winkels en galeries op. Dit jaar gaat het vanwege de pandemie iets anders. Livestreams worden gecombineerd met live optredens. De live optredens zullen allemaal volgens de coronamaatrgelen worden georganiseerd. Wil je weten wat, wanneer en wie kijk dan even op het blokkenschema.

Internationale Kerststerdag

Kerststerdag is de dag dat je elkaar een mooie kerstster cadeau geeft als een blijk van waardering of gewoon omdat je om elkaar geeft! Deze traditie komt oorspronkelijk uit Amerika en is ontstaan in de 19e eeuw. Hoe het allemaal begon? De diplomaat en botanicus Joel Poinsett werd in 1825 voor Amerika ambassadeur in Mexico. Datzelfde jaar ontdekte hij bij het stadje Taxco de Euphorbia pulcherrima; een plant die later bekend werd als de kerstster. Poinsett raakte geïntrigeerd door deze planten en begon ze zelf te verbouwen.

Poinsettia

Daarom werd de kerstster in het Engels poinsettia genoemd. Nu had meneer Poinsett de mooie gewoonte om deze plant naar vrienden te sturen. Ik weet niet of het Amerikaanse Congres daarom 12 december (zijn sterfdag) heeft uitgeroepen tot Poinsettia Day of dat het was om hem als Amerikaanse diplomaat te eren. Ongeacht de reden, ik vind het een mooi idee. Niet alleen ik, want ook in Nederland is het op 12 december Kerststerdag, Kerststerren Dag of Poinsettia dag!

Internationale Dag van de Neutraliteit

Hoewel Zwitserland het eerste land was dat zich in 1815 neutraal verklaarde was Turkmenistan de eerste staat waarvan de volledige neutraliteit formeel werd erkend door de Verenigde Naties. Op 12 december 1995 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan waarin permanente neutraliteit van Turkmenistan werd erkend.

Op 2 februari 2017 nam de Algemene Vergadering van de VN zonder stemming resolutie 71/275 aan waarin het verband werd opgemerkt tussen het behoud van de vrede en de Agenda 2030 voor Duurzame ontwikkeling en werd 12 december uitgeroepen tot International Day of Neutrality.

Internationale Dag voor Gezondheidszorg voor Iedereen

Universal Health Coverage Day (UHC) wordt jaarlijks op 12 december gehouden. Deze datum is gekozen om te herdenken dat op 12 december 2012 de resolutie werd aangenomen die landen oproept om betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg bereikbaar te maken voor iedereen. Sindsdien zien de Wereldbank, de World Health Organization (WHO) en diverse andere partners UHC als hun topprioriteit voor duurzame ontwikkeling.

Wat is de definitie van “het recht op gezondheid”

Eén van de definities die ik tegenkwam is die van Paul Hunt; rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op gezondheid van 2002 tot en met 2008.

Het recht op gezondheid is het recht op een doelmatig en geïntegreerd gezondheidssysteem, dat zowel gezondheidszorg als de onderliggende determinanten* van gezondheid omvat. Dit systeem moet bovendien beantwoorden aan de nationale en lokale prioriteiten en toegankelijk zijn voor iedereen.

*Met onderliggende determinanten van (on)gezondheid worden alle factoren bedoeld die de volksgezondheid beïnvloeden. Denk aan persoonsgebonden factoren (zoals bloeddruk, cholesterol en overgewicht), leefstijl (bijvoorbeeld roken en overmatig alcoholgebruik) en de omgevingsfactoren (denk daarbij aan luchtverontreiniging of wonen in een achterstandsbuurt).

Internationale Shareware Dag

Elke tweede zaterdag van december (dit jaar op 10 december) staat de International Shareware Day op de agenda. Het doel van de dag gebruikers van gratis software programma’s aan te moedigen een kleine vergoeding te betalen aan de computerprogrammeurs die deze programma’s ontwikkeld hebben. Hetzelfde idee als een fooi achter laten in een restaurant omdat je tevreden bent over de kwaliteit van het geleverde. Veel shareware en freeware projecten worden niet meer bijgewerkt omdat het geen geld in het laatje brengt. Wel logisch toch, iedereen moet eten en huur betalen. Dus ook al is de dag geweest een donatie blijft welkom!

Deel dit bericht