1 maart – Omroepdag voor Kinderen | Nationale Complimentendag | Antidiscriminatiedag | Dag van de Zelfverwonding | Dag van Vrouwen van Kleur | Burgerbeschermingsdag

Omroepdag voor Kinderen

Eén dag per jaar mogen kinderen de baas zijn in omroepland en mogen zij bepalen wat er wordt uitgezonden op radio en televisie, tenminste dat vindt UNICEF. Van 1991 tot aan 2008 werd Internationale Omroepdag voor Kinderen op de eerste zondag in december gevierd maar sinds 2009 op de eerste zondag van maart. Omroepdag voor Kinderen is ook een dag waarop kinderen via radio en televisie over hun hoop en dromen kunnen praten met hun leeftijdsgenoten Duizenden omroepen uit meer dan honderd landen omarmen dit initiatief van UNICEF.

Welke Nederlandse omroep doet mee?

Deze dag leeft, maar niet in Nederland. Kinderen in Nederland hebben, in tegenstelling tot veel kinderen in andere landen, de luxe dat ze bijna aan één stuk door kunnen kijken en luisteren naar voor hen bedoelde programma’s op radio en televisie. UNICEF denkt dat onze jeugd beter een dagje gaat buitenspelen. Ben ik eigenlijk wel mee eens. Maar een hele dag de programmering op radio en tv door en voor kinderen heeft toch ook wel wat.

Nationale Complimentendag

Op de dag dat de meteorologische lente begint is het Nationale Complimentendag, mooier kun je het niet hebben, toch? Alleen het woord “lente” zorgt er al voor dat mensen een beter humeur krijgen. Dat betere humeur maakt een compliment geven natuurlijk makkelijker want als je zelf lekker in je vel zit komt een oprecht gemeend compliment er zonder veel moeite uit. En het mooie is dat áls je een compliment geeft en je ziet de ontvanger dan van oor tot oor glimlachen, dan kan je dag niet meer stuk?

Hoe moeilijk is het om een compliment te geven of te ontvangen?

Juist omdat het vandaag complimentendag is ben ik bij mezelf te rade gegaan hoe vaak ik eigenlijk een compliment geef. De conclusie is dat ik te weinig mensen in mijn directe omgeving een compliment geef. Niet omdat ik het niet wil maar omdat ik er niet bij stil sta. Het typische is dat als ik een compliment krijg ik me daardoor eerst ongemakkelijk voel en niet goed weet hoe er op te reageren maar uiteindelijk het toch wel super vind om een complimentje te krijgen.

Werknemers willen vaker een “schouderklopje” hun baas.

Kan me daar wel iets bij voorstellen. Vaak hebben leidinggevende de houding van: ze weten toch wat ze moeten doen? Waarom moet ik dan een compliment geven als ze gewoon hun werk doen? Wel beste leidinggevende, een compliment is een blijk van waardering en juist gebrek aan waardering is één van de redenen waarom medewerkers vaker verzuimen.

Antidiscriminatiedag

Op Zero Discrimination Day 2020 UNAIDS ligt de focus bij alle vormen van discriminatie waarmee vrouwen en meisjes te maken hebben. Antidiscriminatiedag wil het bewustzijn vergroten en oproepen tot verandering. Deze dag grijpt de gelegenheid ook aan om gelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes te bevorderen.

Er wordt vooruitgang geboekt

Sommige landen hebben lovenswaardige vooruitgang geboekt op het gebied van meer gendergelijkheid. Maar nog steeds worden vrouwen en meisjes nog dagelijks geconfronteerd met tegen hun gerichte discriminatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en/of gendergebonden geweld. In veel landen blijven wetten van kracht die vrouwen en meisjes discrimineren terwijl wetten die de basisrechten van vrouwen veilig moeten stellen en genderongelijkheid aanpakken ontbreken. En dat moet veranderen. Maar er moet nog meer veranderen.

Op 1 maart staan we ook stil bij onderstaande internationale dagen

Deel dit bericht