17 juni – Werelddag voor de strijd tegen Verwoestijning en Droogte


 
Ik wil bijna beginnen met: wat een droog en dor onderwerp, Werelddag voor de strijd tegen Verwoestijning en Droogte  Maar de strijd tegen verwoestijning en droogte is een serieuze zaak want droogte wordt een steeds groter probleem. Kijk alleen maar naar ons eigen land, we verkeren op het moment in een overwegende droge periode en die is nog niet voorbij. De paar buitjes die er vallen zijn een druppel op een gloeiende plaat aldus het KNMI.
Wist je dat het landelijke neerslagtekort nu groter is dan in 1976, het tot nu toe droogste jaar?
Ondanks dat is het goed nog gesteld met onze (drink)watervoorziening, dat komt onder andere doordat de wateraanvoer van de grote rivieren nog steeds rond gemiddeld is.

De strijd tegen Verwoestijning en Droogte

Het oprukken of uitbreiden van een woestijn en het ontstaan van nieuwe woestijngebieden is verwoestijning. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat er in gebieden minder neerslag valt en daardoor de grond uitdroogt. De bovenlaag van de grond wordt zo hard dat de regen die dan valt niet de grond kan indringen. De gevolgen zijn ernstig, de aarde droogt uit en warmt op en de temperatuurverschillen worden groter. En als er regen valt, valt er vaak minder regen maar wel in grotere hoeveelheden waardoor overstromingen en bodemerosie ontstaan. Het ergste is dat dan de vruchtbare grond wegspoelt.
Woestijnvorming is niet alleen maar een ver-van-mijn-bed-show het is dichter bij huis dan je denkt. In bijvoorbeeld het Zuid-Oosten van Spanje kun je met eigen ogen zien welke dreiging er uit gaat van verwoestijning.

Verwoestijning door ingrijpen van de mens

Enkele voorbeelden van verwoestijning waar de mens voor verantwoordelijk is:
Omkappen van bosssen voor hout of platbranden voor nieuwe landbouwgrond
Monocultuur: uitputting landbouwgrond door verbouwen één gewas
Verkeerde irrigatie leidt tot verhoogde grondwaterstand waardoor planten verdrinken
Overbeweiding: jonge plantjes krijgen niet de kans om te groeien.door teveel grazend vee
Overbevolking: hoe meer mensen hoe meer landbouwgrond er nodig is

De mens is nu al een tijd bezig met het leegplunderen en verwoesten van de aarde. Op een gegeven moment houdt het op en voordat we dat punt bereikt hebben zullen we moeten ingrijpen en veranderen. Van oost naar west en van noord tot zuid zullen we oplossingen moeten gaan bedenken want de woestijn rukt op en zal niet stoppen voordat wij, de mens, ons bewust worden van ons gedrag.

Hoe kunnen we verwoestijning bestrijden? Enkele voorbeelden:

Zoveel mogelijk regenwater op vangen (dammen) en opslaan op strategische lokaties 
Door geulen te graven wordt water opgevangen en kan doordaar de grond intrekken
Beplanten in woestijngebieden; begroeiing gaat erosie tegen (irrigatie noodzakelijk)
Vergroenen – temperaturen worden lager en het klimaat kan zich herstellen
Neerzetten van windsingles; houden wind tegen waardoor zand niet verder geblazen wordt

Het is pas een verloren strijd als we niks doen!
 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.